Van de redactie

Artikelen:

COMMUNICEREN MET IMPACT

19 april 2020

“De essentie van een goede presentatie heeft als uitkomst dat het publiek doet, denkt of voelt wat jij voor ogen had”, start Phillips zijn presentatie. “Daarom is het van belang dat je zelf ook weet wat de doelstelling is van jouw presentatie.” In de communicatie trekt het visuele gedeelte 55% van iemands aandacht, het vocale gedeelte 38… Lees verder »

VOLUMENORMEN IN DE HEMATOLOGIE

19 april 2020
Visie van de medicus

Dr. Evert-Jan de Kruijf, internist-hematoloog in het OLVG, begint met het verwoorden van de visie van de medicus. Uit de literatuur blijken verschillende voordelen van het toepassen van volumenormen: een striktere toepassing van de richtlijnen, een betere focus van de chirurg en betere omstandigheden in het ziekenhu… Lees verder »

CURATIEVE OPTIES BIJ SIKKELCELZIEKTE

19 april 2020

Sikkelcelziekte is een ernstige, erfelijke hemoglobinopathie die, ondanks behandeling, gepaard gaat met anemie en progressieve schade aan diverse organen. Een levenslange, sterk verminderde kwaliteit van leven, regelmatige ziekenhuisopnames en een verminderde levensverwachting zijn hiervan het gevolg. De enige bevestigde curatieve behandeling bi… Lees verder »

EMPIRISCHE BEHANDELING VAN FEBRIELE NEUTROPENIE OP GELEIDE VAN DE UITSLAG VAN SURVEILLANCEKWEKEN

19 april 2020

In dit tijdperk van toenemende resistentie zijn strategieën nodig om carbapenems in reserve te houden, daarbij rekening houdend met de kolonisatiestatus van de patiënt. In een retrospectieve cohortstudie onderzochten De la Court en collega’s de epidemiologie van bloedinfecties bij patiënten uit 2 universitaire hematologische centra in Amste… Lees verder »

IGFBP7 INDUCEERT DIFFERENTIATIE EN VERMINDERT OVERLEVING VAN HUMANE AML-STAMCELLEN ZONDER NORMALE HEMATOPOËSE TE BEÏNVLOEDEN

19 april 2020

Op zoek naar therapeutische strategieën gericht tegen deze LSC’s, waarbij gezonde hematopoïetische stamcellen gespaard blijven, analyseerden Van Gils en collega’s genexpressieprofielen van LSC’s, HSC’s en leukemische voorlopercellen, uit het beenmerg van AML patiënten. Hierbij zagen zij dat ‘insulin-like growth factor-binding protei… Lees verder »

DIAGNOSE EN PROGNOSE VAN MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM

19 april 2020

X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.