Patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) die worden behandeld met conventionele chemotherapie laten een hoog percentage complete remissie zien. Toch zijn er patiënten die een relaps vertonen. Chemotherapie-resistente leukemische stamcellen (LSC’s) in het beenmerg dragen hier mogelijk aan bij, doordat zij in staat zijn zichzelf te vernieuwen.