Articles

COMMUNICEREN MET IMPACT

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Richard Phillips is de eigenaar van een internationaal adviesbureau op het gebied van gesproken communicatie, presentatie en mediatraining. Tijdens de DHC gaf hij een presentatie over impactvolle communicatie.

Lees verder

VOLUMENORMEN IN DE HEMATOLOGIE

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Tijdens DHC 2020 organiseerden HOVON, de NVvH en Hematon een debatsessie over volumenormen. Binnen de oncologie zijn de eerste stappen richting het concentreren van zorg in bepaalde ziekenhuizen op basis van volume reeds gezet. Deze discussie om al dan niet volumenormen te handhaven, begint inmiddels ook binnen de hematologie te spelen.

Lees verder

CURATIEVE OPTIES BIJ SIKKELCELZIEKTE

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Twee voordrachten tijdens het 14e Dutch Hematology Congress waren gewijd aan de curatieve behandeling van sikkelcelziekte. Hematoloog dr. Erfan Nur (Amsterdam UMC, locatie AMC) besprak de (verbeterde) allogene stamceltransplantatie terwijl hematoloog dr. John Tisdale (National Institutes of Health, Bethesda, VS) in zijn keynote lezing inging op de mogelijkheid van gentherapie als curatieve optie.

Lees verder

EMPIRISCHE BEHANDELING VAN FEBRIELE NEUTROPENIE OP GELEIDE VAN DE UITSLAG VAN SURVEILLANCEKWEKEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Op het moment dat een patiënt met neutropenie koorts ontwikkelt, is een snelle en effectieve ‘evidence-based’ interventie noodzakelijk. Uit een meta-analyse van Paul et al. bleek dat het empirisch starten van breedspectrumantibiotica de mortaliteit bij patiënten met febriele neutropenie reduceert, waarbij er geen consensus is over de optimale keuze en duur van de behandeling.1 Uitkomsten van een enquête onder artsen werkzaam op verschillende afdelingen hematologie in Nederlandse (academische) centra lieten zien dat er veel variatie is in de empirische behandeling van patiënten met koorts bij neutropenie.2 Alle opties die in de ‘European Conference on Infections in Leukemia’ (ECIL)-richtlijnen worden genoemd, worden in Nederland geïmplementeerd.3

Lees verder

IGFBP7 INDUCEERT DIFFERENTIATIE EN VERMINDERT OVERLEVING VAN HUMANE AML-STAMCELLEN ZONDER NORMALE HEMATOPOËSE TE BEÏNVLOEDEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) die worden behandeld met conventionele chemotherapie laten een hoog percentage complete remissie zien. Toch zijn er patiënten die een relaps vertonen. Chemotherapie-resistente leukemische stamcellen (LSC’s) in het beenmerg dragen hier mogelijk aan bij, doordat zij in staat zijn zichzelf te vernieuwen.

Lees verder

DIAGNOSE EN PROGNOSE VAN MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Myelodysplastisch syndroom (MDS) kenmerkt zich door inefficiënte hematopoëse, hypercellulair beenmerg en cytopenie in het perifere bloed. Tijdens het 14e Dutch Hematology Congress werd er een sessie gewijd aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van MDS.

Het diagnosticeren en classificeren van MDS is niet altijd eenvoudig, gezien de heterogeniteit van de aandoening. De nieuwe inzichten met betrekking tot de diagnostiek en prognose worden in dit video-interview toegelicht door prof. dr. Arjan van de Loosdrecht, internist-hematoloog aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hierbij benadrukt hij het belang van een goede risicoclassificatie van patiënten. Daarnaast benoemt hij de belangrijkste punten uit de presentatie van dr. Marc Raaijmakers (Erasmus MC) over de rol van immunopathogenese bij de klonale evolutie van laagrisico MDS.

Tot slot schetst Van de Loosdrecht een overzicht van de behandelmogelijkheden bij hoogrisico MDS-patiënten en de nieuwe doelgerichte middelen die daarbij kunnen worden ingezet, zoals in dezelfde sessie werd verteld door prof. dr. Gerwin Huls (UMC Groningen).

Lees verder

JAAP STEENBERGEN STIPENDIUM
ZIRKONIUM-LABELING BIEDT INZICHT IN ROUTE EN BINDING ANTILICHAMEN OP TARGETKANKERCELLEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Het proefschrift van dr. Yvonne Jauw, met de titel 89Zr-immuno-PET: Towards a clinical tool to guide antibody-based therapy in cancer’ is verkozen tot proefschrift van het jaar door de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Op 19 september 2019 promoveerde Jauw aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en tijdens het 14e Dutch Hematology Congress mocht zij het Jaap Steenbergen Stipendium in ontvangst nemen.

Lees verder