Op het moment dat een patiënt met neutropenie koorts ontwikkelt, is een snelle en effectieve ‘evidence-based’ interventie noodzakelijk. Uit een meta-analyse van Paul et al. bleek dat het empirisch starten van breedspectrumantibiotica de mortaliteit bij patiënten met febriele neutropenie reduceert, waarbij er geen consensus is over de optimale keuze en duur van de behandeling.1 Uitkomsten van een enquête onder artsen werkzaam op verschillende afdelingen hematologie in Nederlandse (academische) centra lieten zien dat er veel variatie is in de empirische behandeling van patiënten met koorts bij neutropenie.2 Alle opties die in de ‘European Conference on Infections in Leukemia’ (ECIL)-richtlijnen worden genoemd, worden in Nederland geïmplementeerd.3