Twee voordrachten tijdens het 14e Dutch Hematology Congress waren gewijd aan de curatieve behandeling van sikkelcelziekte. Hematoloog dr. Erfan Nur (Amsterdam UMC, locatie AMC) besprak de (verbeterde) allogene stamceltransplantatie terwijl hematoloog dr. John Tisdale (National Institutes of Health, Bethesda, VS) in zijn keynote lezing inging op de mogelijkheid van gentherapie als curatieve optie.