Myelodysplastisch syndroom (MDS) kenmerkt zich door inefficiënte hematopoëse, hypercellulair beenmerg en cytopenie in het perifere bloed. Tijdens het 14e Dutch Hematology Congress werd er een sessie gewijd aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van MDS.

Het diagnosticeren en classificeren van MDS is niet altijd eenvoudig, gezien de heterogeniteit van de aandoening. De nieuwe inzichten met betrekking tot de diagnostiek en prognose worden in dit video-interview toegelicht door prof. dr. Arjan van de Loosdrecht, internist-hematoloog aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hierbij benadrukt hij het belang van een goede risicoclassificatie van patiënten. Daarnaast benoemt hij de belangrijkste punten uit de presentatie van dr. Marc Raaijmakers (Erasmus MC) over de rol van immunopathogenese bij de klonale evolutie van laagrisico MDS.

Tot slot schetst Van de Loosdrecht een overzicht van de behandelmogelijkheden bij hoogrisico MDS-patiënten en de nieuwe doelgerichte middelen die daarbij kunnen worden ingezet, zoals in dezelfde sessie werd verteld door prof. dr. Gerwin Huls (UMC Groningen).