Articles

Chemotherapievrije behandelopties bij folliculair lymfoom en marginale zone lymfoom

NTVH - , nummer ,

M. Dooper

Een deel van de patiënten met folliculair lymfoom of marginale zone lymfoom is wegens leeftijd en/of comorbiditeiten niet in staat een behandeling met (immuun)chemotherapie te ondergaan. Voor deze patiënten zijn de afgelopen jaren diverse opties voor een chemotherapievrije behandeling beschikbaar gekomen, zowel als eerstelijns-, tweedelijns- en onderhoudsbehandeling.

Lees verder

BiTEs en ADC’s bij (recidiverend) ALL bij kinderen

NTVH - , nummer ,

M. Dooper

De resultaten van de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) bij kinderen zijn de afgelopen decennia sterk verbeterd als gevolg van nieuwe behandelopties en een betere organisatie van de zorg voor deze kinderen. Bij een deel van de kinderen keert de ziekte echter terug, waarna de prognose ongunstig is. Nieuwe, doelgerichte vormen van therapie zoals bispecifieke T-cel ‘engagers’ (BiTEs) en ‘antibody-drug conjugates’ (ADC’s) kunnen hier verbetering in brengen.

Lees verder

OP WEG NAAR EEN LANGDURIGE REMISSIE: ONDERHOUDSTHERAPIE BIJ AML

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

M. Dooper

Nieuwe kennis, nieuwe vormen van therapie en een verbeterde ondersteuning van patiënten hebben de overlevingskansen voor patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) de afgelopen decennia doen toenemen. Zelfs bij patiënten die na de eerstelijnsbehandeling in een complete remissie komen, is de kans op terugkeer van de ziekte echter groot. Onderhoudstherapie zou de duur van de remissie en de overleving mogelijk verder kunnen verbeteren. Dit artikel schetst een overzicht van de resultaten tot nu toe op dit terrein.

Lees verder

CAR-T-CELTHERAPIE BIJ LYMFOMEN: WORK IN PROGRESS

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

M. Dooper

CAR-T-celtherapie is inmiddels voor enkele hemato-oncologische indicaties goedgekeurd als reguliere therapie. De ontwikkelingen staan echter niet stil: er vindt onderzoek plaats naar optimale patiëntselectie, naar het gebruik van CAR-T-celtherapie eerder in het ziektebeloop, naar technische verbeteringen van de CAR-T-cellen en naar het combineren ervan met andere vormen van therapie. Dit artikel schetst een overzicht van de stand van zaken.

Lees verder

THERAPIE-OPTIES BIJ MYELOFIBROSE: EEN BLIK IN DE (NABIJE) TOEKOMST

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

M. Dooper

De levensverwachting voor mensen met myelofibrose is het afgelopen decennium door de komst van nieuwe behandelopties toegenomen. Dit artikel schetst een overzicht van de belangrijkste stappen daarbij en blikt vooruit op enkele ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Lees verder

Nieuw perspectief voor patiënten met recidief/refractair multipel myeloom

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

M. Dooper , dr. W. Nanhoe

CAR-T-celtherapie kan ook bij de behandeling van multipel myeloom een aanvulling zijn op het bestaande behandelarsenaal. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het vinden van een geschikt doelwit op de myeloomcel voor de CAR-T-cellen om aan te binden. Hier volgt een beknopt overzicht van de mogelijkheden op dit gebied. Verder vertelt prof. dr. Monique Minnema (internist-hematoloog, UMC Utrecht) meer over de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstige implicaties van CAR-T-celtherapie bij multipel myeloom.

Lees verder

CAR-T bij MM: een blik op de toekomst

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

M. Dooper

Recente klinische studies met CAR-T-celtherapie bij patiënten met recidief/ refractair multipel myeloom (RRMM) laten op de korte termijn veelbelovende resultaten zien. Echter, een groot deel van de patiënten recidiveert na verloop van tijd. Verbeteringen van de CAR-T-celtherapie zijn daarom gewenst. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van de mogelijkheden daartoe.

Lees verder
X