Articles

Derdelijnsbehandelopties bij CML

NTVH - 2022, nummer Hematologie Actueel, december 2022

dr. M. Dooper

Sinds de komst van tyrosinekinaseremmers (‘tyrosine kinase inhibitors’, TKI’s) die aangrijpen op het fusie-eiwit BCR-ABL1, de drijvende kracht achter CML, is de prognose voor patiënten met CML sterk verbeterd. Echter, een deel van de patiënten zal na verloop van tijd geen baat meer hebben bij de behandeling. Overschakelen naar een andere TKI leidt dan meestal weer tot een respons, maar een deel van de patiënten zal na verloop van tijd ook falen op de tweedelijnsbehandeling. In dit artikel worden de mogelijke behandelopties na de tweede lijn beschreven.

Lees verder

BISPECIFIEKE ANTILICHAMEN BIJ MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2022, nummer Hematologie Actueel, december 2022

dr. M. Dooper

De komst van nieuwe geneesmiddelen, zoals immuunmodulerende middelen (lenalidomide, thalidomide, pomalidomide), proteasoomremmers (bortezomib, ixazomib, carfilzomib) en monoklonale antilichamen (daratumumab, isatuximab, elotuzumab), alsook het toepassen van autologe stamceltransplantatie hebben de vooruitzichten voor patiënten met MM de afgelopen twee decennia flink verbeterd.1 De meeste patiënten ontwikkelen echter na verloop van tijd multi-resistentie, hetgeen gepaard gaat met een slechte prognose. Zo hebben MM-patiënten die triple-refractaire ziekte hebben ontwikkeld – dat wil zeggen progressie op een immuunmodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti-CD38-antilichaam – nog maar 30% kans om te responderen op een volgende behandeling, met een mediane progressievrije overleving van 4,6 maanden.2 Er valt dus nog wat winst te boeken in de behandeling van deze uitgebreid voorbehandelde patiënten. Naast CAR-T-celtherapie zijn bispecifieke antilichamen een nieuwe optie voor een stap voorwaarts

Lees verder

Chemotherapievrije behandelopties bij folliculair lymfoom en marginale zone lymfoom

NTVH - 2022, nummer Special, zomer 2022

dr. M. Dooper

Een deel van de patiënten met folliculair lymfoom of marginale zone lymfoom is wegens leeftijd en/of comorbiditeiten niet in staat een behandeling met (immuun)chemotherapie te ondergaan. Voor deze patiënten zijn de afgelopen jaren diverse opties voor een chemotherapievrije behandeling beschikbaar gekomen, zowel als eerstelijns-, tweedelijns- en onderhoudsbehandeling.

Lees verder

BiTEs en ADC’s bij (recidiverend) ALL bij kinderen

NTVH - 2022, nummer Special, zomer 2022

dr. M. Dooper

De resultaten van de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) bij kinderen zijn de afgelopen decennia sterk verbeterd als gevolg van nieuwe behandelopties en een betere organisatie van de zorg voor deze kinderen. Bij een deel van de kinderen keert de ziekte echter terug, waarna de prognose ongunstig is. Nieuwe, doelgerichte vormen van therapie zoals bispecifieke T-cel ‘engagers’ (BiTEs) en ‘antibody-drug conjugates’ (ADC’s) kunnen hier verbetering in brengen.

Lees verder

OP WEG NAAR EEN LANGDURIGE REMISSIE: ONDERHOUDSTHERAPIE BIJ AML

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

dr. M. Dooper

Nieuwe kennis, nieuwe vormen van therapie en een verbeterde ondersteuning van patiënten hebben de overlevingskansen voor patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) de afgelopen decennia doen toenemen. Zelfs bij patiënten die na de eerstelijnsbehandeling in een complete remissie komen, is de kans op terugkeer van de ziekte echter groot. Onderhoudstherapie zou de duur van de remissie en de overleving mogelijk verder kunnen verbeteren. Dit artikel schetst een overzicht van de resultaten tot nu toe op dit terrein.

Lees verder

CAR-T-CELTHERAPIE BIJ LYMFOMEN: WORK IN PROGRESS

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

dr. M. Dooper

CAR-T-celtherapie is inmiddels voor enkele hemato-oncologische indicaties goedgekeurd als reguliere therapie. De ontwikkelingen staan echter niet stil: er vindt onderzoek plaats naar optimale patiëntselectie, naar het gebruik van CAR-T-celtherapie eerder in het ziektebeloop, naar technische verbeteringen van de CAR-T-cellen en naar het combineren ervan met andere vormen van therapie. Dit artikel schetst een overzicht van de stand van zaken.

Lees verder

THERAPIE-OPTIES BIJ MYELOFIBROSE: EEN BLIK IN DE (NABIJE) TOEKOMST

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

dr. M. Dooper

De levensverwachting voor mensen met myelofibrose is het afgelopen decennium door de komst van nieuwe behandelopties toegenomen. Dit artikel schetst een overzicht van de belangrijkste stappen daarbij en blikt vooruit op enkele ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Lees verder