CAR-T-celtherapie is inmiddels voor enkele hemato-oncologische indicaties goedgekeurd als reguliere therapie. De ontwikkelingen staan echter niet stil: er vindt onderzoek plaats naar optimale patiëntselectie, naar het gebruik van CAR-T-celtherapie eerder in het ziektebeloop, naar technische verbeteringen van de CAR-T-cellen en naar het combineren ervan met andere vormen van therapie. Dit artikel schetst een overzicht van de stand van zaken.