Editor’s Pick veneuze trombose: niet te missen recente literatuur

oktober 2023 Editor's pick Van de redactie

Namens de NTVH-literatuurcommissie: D. Claushuis, B. van Erven, T. Grob, E. Hesius, L. Falke, T. Flinsenberg en C. Alderweireld.

“In één oogopslag op de hoogte, met deze selectie van klinisch relevante literatuur van de laatste twee jaar”

DIRECTWERKENDE ANTISTOLLINGSMIDDELEN VERSUS LAAGMOLECULAIRE HEPARINE VOOR DE BEHANDELING VAN KANKER-GEASSOCIEERDE VENEUZE TROMBO-EMBOLIE

In de internationale klinische richtlijnen is steeds meer aandacht voor het gebruik van directwerkende antistollingsmiddelen (‘direct oral anticoagulants’, DOAC) als alternatief voor monotherapie met laagmoleculaire heparine (‘low-molecular-weight heparins’, LMWH) tijdens de initiële en langetermijnbehandeling van kanker-geassocieerde trombose  In de huidige studie werd een meta-analyse uitgevoerd van gerandomiseerde klinische studies waarin DOAC vergeleken werd met LMWH voor de behandeling van kanker-geassocieerde trombose. Lees verder

HIGHLOW-STUDIE: MIDDELHOGE DOSIS VERSUS LAGE DOSIS LMWH BIJ ZWANGERE EN POSTPARTUM VROUWEN MET EEN VOORGESCHIEDENIS VAN VENEUZE TROMBO-EMBOLIE

Zwangerschapsgerelateerde veneuze trombo-embolie (VTE) is een voorname oorzaak van moedermorbiditeit en –mortaliteit. Daarom wordt tromboseprofylaxe aangeraden aan zwangere en postpartum vrouwen met een voorgeschiedenis van VTE. Het was tot op heden echter onduidelijk wat de optimale dosis LMWH is voor het voorkomen van VTE tijdens de zwangerschap en in de postpartum periode. Lees verder

ANTIDOTA VOOR HUIDIGE EN KOMENDE DIRECTWERKENDE ANTISTOLLINGSMIDDELEN

In de laatste 20 jaar heeft er bij de behandeling van veneuze trombo-embolie (VTE) een verschuiving plaatsgevonden van vitamine K-antagonisten naar directwerkende orale anticoagulantia (DOAC), waaronder de trombineremmer dabigatran en de factor Xa-remmers apixaban, edoxaban en rivaroxaban. Hoewel behandeling met DOAC geassocieerd is met minder ernstige bloedingen dan een behandeling met een vitamine K-antagonist, kunnen er met DOAC nog steeds bloedingen plaatsvinden, met name bij ouderen en mensen met comorbiditeit. Lees verder

ANTISTOLLINGSMIDDELEN VOOR TROMBOSEPROFYLAXE BIJ ACUUT ZIEKE PATIËNTEN DIE OPGENOMEN ZIJN IN HET ZIEKENHUIS

In deze systematische review worden bij patiënten die acuut ziek en opgenomen in het ziekenhuis zijn, de voor- en nadelen van verschillende soorten en doses antistollingsmiddelen voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) beoordeeld. Lees verder

TERUGKERENDE VENEUZE TROMBO-EMBOLIE EN BLOEDINGEN BIJ LANGDURIGE BEHANDELING MET ANTISTOLLINGSMIDDELEN: DE VTE-PREDICT-RISICOSCORE

Het is een uitdaging om te bepalen of een behandeling met antistollingsmedicatie stopgezet of doorgegeven moet worden na de initiële behandeling voor veneuze trombo-embolie (VTE), omdat de risico’s op terugkerende VTE en bloedingen verschillen van patiënt tot patiënt. Het doel van de huidige studie was het ontwikkelen en valideren van modellen die het 5-jaarsrisico op terugkerende VTE en bloedingen kunnen voorspellen bij VTE-patiënten zonder kanker, na tenminste 3 maanden behandeling met antistollingsmiddelen. Met dusdanige modellen zou een risico-batenanalyse opgesteld kunnen worden voor langdurige behandeling met antistollingsmiddelen, voor elke individuele patiënt. Lees meer

Verdere verdieping:

Aspirin or Low-Molecular-Weight Heparin for Thromboprophylaxis after a Fracture

O’Toole RV, et al. N Engl J Med 2023.

Bekijk paper

Effect of aspirin vs enoxaparin on symptomatic venous thromboembolism in patients undergoing hip or knee arthroplasty: the CRISTAL randomized trial

Sidhu VS, et al. JAMA 2022.

Bekijk paper

News at XI: Moving Beyond Factor Xa Inhibitors.

Fredenburg JC, et al. J Thromb Haemost 2023.

Bekijk paper

Early switch to oral anticoagulation in patients with acute intermediate-risk pulmonary embolism (PEITHO-2): a multinational, multicentre, single-arm, phase 4 trial

Klok FA, et al. Lancet Haematol 2021.

Bekijk paper

Optimal follow-up after acute pulmonary embolism: a position paper of the European Society of Cardiology Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function, in collaboration with the European Society of Cardiology Working Group on Atherosclerosis and Vascular Biology, endorsed by the European Respiratory Society

Klok FA, et al. Eur Heart J 2022.

Bekijk paper

2022 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer, including patients with COVID-19

Farge D, et al. Lancet Oncol 2022.

Bekijk paper

Incidence and prognosis of superficial vein thrombosis during pregnancy and the post-partum period: a Danish nationwide cohort study

Wiegers HMG, et al. Lancet Haematol 2023.

Bekijk paper

Adverse events associated with the addition of aspirin to direct oral anticoagulant therapy without a clear indication

Schaefer JK, et al. JAMA Inter Med 2021.

Bekijk paper

Long-term risk for major bleeding during extended oral anticoagulant therapy for first unprovoked venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis

Khan F, et al. Ann Intern Med 2021.

Bekijk paper

Risk for recurrent venous thromboembolism and bleeding with apixaban compared with rivaroxaban: an analysis of real-world data

Dawwas GK, et al. Ann Intern Med 2022.

Bekijk paper