Editor’s Pick hodgkinlymfoom: niet te missen recente literatuur

december 2023 Editor's pick Van de redactie

Namens de NTVH-literatuurcommissie: D. Claushuis, B. van Erven, T. Grob, E. Hesius, L. Falke, T. Flinsenberg en C. Alderweireld, deze editie met medewerking van dr. Michel van Gelder, internist-hematoloog bij het MUMC.

“In één oogopslag op de hoogte, met deze selectie van klinisch relevante literatuur van de laatste twee jaar”

LANGERE ALGEHELE OVERLEVING BIJ HODGKINLYMFOOM DOOR A+AVD VERGELEKEN MET ABVD

Gevorderd klassiek hodgkinlymfoom wordt in de eerste lijn behandeld met een combinatiebehandeling bestaande uit doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine (ABVD). Een substantieel deel van de patiënten met stadium III of IV hodgkinlymfoom is echter refractair bij ABVD of ervaart relapsen op deze behandeling. Uit de fase III ECHELON-1-studie is eerder gebleken dat een combinatiebehandeling bestaande uit brentuximab vedotine plus doxorubicine, vinblastine, en dacarbazine (A+AVD) de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) van patiënten met recent gediagnosticeerd stadium III of IV hodgkinlymfoom statistisch significant verlengt. Na gemiddeld 6 jaar follow-up zijn ook de finale resultaten van de algehele overleving (‘overall survival’, OS) en langetermijnveiligheid gepubliceerd. Lees verder

COMBINATIEBEHANDELING MET BRENTUXIMAB VEDOTINE BIJ VROEG STADIUM HODGKINLYMFOOM MET ONGUNSTIGE RISICOFACTOREN

De prognose voor patiënten met vroeg stadium hodgkinlymfoom met ongunstige risicofactoren is aanzienlijk slechter dan bij patiënten die deze ongunstige kenmerken niet hebben. De overlevingsuitkomsten kunnen verbeterd worden met behulp van een intensievere behandeling met chemotherapie, zoals eerder werd aangetoond in de HD14-studie. Recent werden de resultaten gepubliceerd van de fase II BREACH-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een eerstelijns combinatiebehandeling met brentuximab vedotine plus doxorubicine, vinblastine en dacarbazine bij vroeg stadium hodgkinlymfoom met ongunstige ziektekenmerken. Lees verder

EINDRESULTATEN VAN DE FASE II-STUDIE NIVAHL: EERSTELIJNS NIVOLUMAB, DOXORUBICINE, VINBLASTINE EN DACARBAZINE EFFECTIEF BIJ HODGKINLYMFOOM

Antilichamen gericht tegen ‘programmed death protein 1’ (PD-1) zijn effectief gebleken voor de behandeling van recidief hodgkinlymfoom, maar de langetermijnwerkzaamheid in een eerstelijnssetting is grotendeels onbekend. Uit de primaire analyse van de fase II NIVAHL-studie bleek eerder dat behandeling met de PD-1-remmer nivolumab in combinatie met doxorubicine, vinblastine en dacarbazine gevolgd door 30 Gy radiotherapie na 1 jaar tot hoge complete remissie (CR)-percentages en langere progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) leidt. Onlangs zijn de finale resultaten van de NIVAHL-studie gepubliceerd, met een follow-upduur van meer dan 3 jaar. Lees verder

T-GEMOX LIJKT EFFECTIEF BIJ RECIDIEF/REFRACTAIR KLASSIEK HODGKINLYMFOOM

Klassiek hodgkinlymfoom (cHL) wordt over het algemeen behandeld met combinatiechemotherapieën met of zonder radiotherapie. Hoewel dit type behandeling veelal tot genezing leidt, ontstaat bij 10-25% van de patiënten refractaire ziekte of een recidief nadat remissie is bereikt. Het is tot op heden uitdagend gebleken om een effectief behandelingsregime te ontwerpen voor recidief of refractair klassiek hodgkinlymfoom (R/R cHL). Recentelijk zijn de resultaten gepubliceerd van een fase II-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een combinatiebehandeling bestaande uit tislelizumab, gemcitabine en oxaliplatine (T-GemOx) bij R/R cHL. Lees verder

LANGERE PROGRESSIEVRIJE OVERLEVING BIJ HODGKINLYMFOOM DOOR CHECKPOINTREMMER VOORAFGAAND AAN HAPLO-SCT

Patiënten met klassiek hodgkinlymfoom die na een autologe stamceltransplantatie een recidief krijgen of refractair zijn voor chemotherapie komen in aanmerking voor allogene stamceltherapie (allo-SCT). De resultaten van een onderzoek naar consolidatietherapie met allo-SCT na behandeling met checkpointremmers zijn gepubliceerd in Blood Advances. Lees verder

Verdere verdieping:

Brentuximab vedotin plus nivolumab after autologous haematopoietic stem-cell transplantation for adult patients with high-risk classic Hodgkin lymphoma: a multicentre, phase 2 trial.
Herrera AF, et al. Lancet Haematol 2023.

Bekijk paper

Phase I/II clinical trial of temsirolimus and lenalidomide in patients with relapsed and refractory lymphomas.

Major A, et al. Haematologica 2022.

Bekijk paper

Pembrolizumab Added to Ifosfamide, Carboplatin, and Etoposide Chemotherapy for Relapsed or Refractory Classic Hodgkin Lymphoma: A Multi-institutional Phase 2 Investigator-Initiated Nonrandomized Clinical Trial.

Bryan LJ, et al. JAMA Oncol 2023.

Bekijk paper

Nivolumab and brentuximab vedotin with or without bendamustine for R/R Hodgkin lymphoma in children, adolescents, and young adults.

Harker-Murray P, et al. Blood 2023.

Bekijk paper

How I incorporate novel agents into the treatment of classical Hodgkin lymphoma.

Epperla N, et al. Blood 2021.

Bekijk paper

Hodgkin lymphoma: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management.

Ansel SM. Am J Hematol 2022.

Bekijk paper

Potential Survival Benefit for Patients Receiving Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation after Nivolumab Therapy for Relapse/Refractory Hodgkin Lymphoma: Real-Life Experience in Spain.

Martinez C, et al. Biol Blood Marrow Transplant 2020.

Bekijk paper