MET OOG VOOR DE PATIËNT

GENTHERAPIE BIJ HEMOFILIE B VANUIT PATIËNTENPERSPECTIEF

NTVH - 2023, nummer Special Gentherapie & Hemofilie, mei 2023

Drs. Robin van Amersfoort

Drs. Daan Breederveld (arts, 50 jaar) kreeg gentherapie als één van de eerste Nederlandse patiënten met hemofilie B. Deze behandeling maakte deel uit van de fase III-studie HOPE-B. Breederveld kreeg in 2019 een infusie met adeno-geassocieerd virus (‘adeno-associated virus’, AAV) met DNA voor de ontbrekende stollingsfactor IX. Inmiddels kan Breederveld reflecteren op de therapie die hij destijds heeft gekregen.

Lees verder

INTERNATIONALE PATIËNTENVERTEGENWOORDIGING VANUIT HET EUROPEAN HAEMOPHILIA CONSORTIUM

NTVH - 2023, nummer Special Gentherapie & Hemofilie, mei 2023

Dr. James Collins , Drs. Robin van Amersfoort

Het European Haemophilia Consortium (EHC) is een internationale non-profitorganisatie met het doel de kwaliteit van leven van patiënten met zeldzame aangeboren bloedziekten in Europa te verbeteren. Dit consortium bestaat momenteel uit 48 nationale patiëntenorganisaties uit 27 lidstaten van de Europese Unie. Het EHC is actief betrokken bij de ondersteuning van lidorganisaties op zowel nationaal als Europees niveau om hun doelstellingen te bereiken, zoals het optimaliseren van de faciliteiten voor diagnostiek en behandeling, het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en het stimuleren van onderzoek op het gebied van zeldzame aangeboren bloedziekten.1 Om deze doelstellingen te bereiken, verzamelt het EHC kennis van patiënten, zorgverleners, Europese instellingen, farmaceutische bedrijven en de wetenschappelijke gemeenschap. Ook voert het EHC onderwijs- en leiderschapsprogramma’s uit. Dit werk is erop gericht mensen toegang te geven tot informatie om het begrip van de oorzaken en behandelingen van bloedziekten te vergroten. Declan Noone, voorzitter van het EHC en zelf ook hemofiliepatiënt, vertelt over het werk van de organisatie in het dynamische behandellandschap van hemofilie.

Lees verder

VERWACHTINGEN VAN PATIËNTEN EN OP ZOEK NAAR EEN IDEAAL BETALINGSMODEL

NTVH - 2023, nummer Special Gentherapie & Hemofilie, mei 2023

Dr. James Collins , Drs. Robin van Amersfoort

Tijdens EAHAD 2023 besprak Brian O’Mahony, Chief Executive van de Ierse hemofilievereniging, de verwachtingen van mensen met hemofilie die gentherapie overwegen en het belang van het managen van deze verwachtingen. Dit omvat het voeren van realistische gesprekken met clinici, kennis hebben van de bekende en onbekende aspecten van de behandeling, erkenning van de lange duur van monitoring en follow-up eisen, alsmede begrip van wat gentherapie wel en niet is. O’Mahony schetste ook de verwachtingen van de ‘betalers’ van gentherapie en hun bezorgdheid, en gaf tijdens een interview meer inzicht in zowel deze als zijn persoonlijke ervaring met gentherapie.

Lees verder