Tijdens EAHAD 2023 besprak Brian O’Mahony, Chief Executive van de Ierse hemofilievereniging, de verwachtingen van mensen met hemofilie die gentherapie overwegen en het belang van het managen van deze verwachtingen. Dit omvat het voeren van realistische gesprekken met clinici, kennis hebben van de bekende en onbekende aspecten van de behandeling, erkenning van de lange duur van monitoring en follow-up eisen, alsmede begrip van wat gentherapie wel en niet is. O’Mahony schetste ook de verwachtingen van de ‘betalers’ van gentherapie en hun bezorgdheid, en gaf tijdens een interview meer inzicht in zowel deze als zijn persoonlijke ervaring met gentherapie.