Drs. Daan Breederveld (arts, 50 jaar) kreeg gentherapie als één van de eerste Nederlandse patiënten met hemofilie B. Deze behandeling maakte deel uit van de fase III-studie HOPE-B. Breederveld kreeg in 2019 een infusie met adeno-geassocieerd virus (‘adeno-associated virus’, AAV) met DNA voor de ontbrekende stollingsfactor IX. Inmiddels kan Breederveld reflecteren op de therapie die hij destijds heeft gekregen.