BENIGNE HEMATOLOGIE

PROs NA BEHANDELING VAN AUTO-IMMUUN HEMOLYTISCHE ANEMIE MET SUTIMLIMAB

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

dr. W. Nanhoe

Auto-immuun hemolytische anemie met koude antistoffen (‘cold agglutinin disease’, CAD) is een zeldzame ziekte gekenmerkt door auto-antilichamen die binden aan rode bloedcellen bij lage temperaturen, waardoor deze rode bloedcellen afgebroken worden in onder andere de lever, resulterend in bloedarmoede.1,2 De chronische hemolyse wordt gemedieerd door activatie van de klassieke complementroute.1 Sutimlimab is een gehumaniseerd monoklonaal IgG4 anti-C1s monoklonaal antilichaam dat de klassieke complementroute remt.3,4 De impact van sutimlimab op hematologische parameters en op kwaliteit van leven is onderzocht in de CARDINAL-studie bij patiënten met CAD die recent een bloedtransfusie hadden gekregen en in de CADENZA-studie bij patiënten met CAD die geen recente bloedtransfusie hadden gekregen.4,5

Lees verder

EDITOR’S PICK: VENEUZE TROMBOSE

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

No authors

In de Editor’s Pick maakt de NTVH-literatuurcommissie een selectie van klinisch relevante literatuur van de laatste jaren met betrekking tot een bepaalde hematologische aandoening. Zo bent u in één oogopslag op de hoogte van deze niet te missen recente literatuur.

Lees verder

BEHANDELING MET CONCIZUMAB BIJ PATIËNTEN MET HEMOFILIE EN REMMERS IN DE EXPLORER7-STUDIE

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

T. Lange MSc, Drs. P. van Rijn

Het huidige onderzoek naar nieuwe behandelingen voor patiënten met hemofilie en remmers richt zich momenteel op niet-factor vervangende behandelingen, die de stolling onafhankelijk van stollingsfactoren kunnen bevorderen of die antistollingsroutes kunnen remmen. Door subcutane profylaxe kan de behandellast voor deze patiënten worden verminderd ten opzichte van bestaande intraveneuze behandelingen. In de explorer7-studie is de werkzaamheid en veiligheid van subcutane profylaxe met concizumab onderzocht bij patiënten met hemofilie A en B en remmers.

Lees verder