Articles

Nieuwe toepassingen van AI in de hematologie

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Dr. Niels Elbert

Hematologie is een data-intensief specialisme met een sterke behoefte aan verbeterde werkprocessen en geavanceerde methoden om diagnostiek en behandeling te optimaliseren. Daarnaast vraagt de grote diversiteit aan hematologische patiënten om innovatieve oplossingen gericht op het individu. Artificial intelligence (AI) kan hierbij een belangrijke rol spelen. Tijdens ASH 2023 dat plaatsvond in San Diego waren tientallen posters, presentaties en zelfs een speciale sessie gewijd aan succesvolle en veelbelovende toepassingen van AI in de hematologie. Lees hier een greep uit de hoogtepunten.

Lees verder

Interview met dr. Trudy Straetemans over DARE-NL: een ambitieuze samenwerking voor snellere toegang tot cel- en gentherapie in de klinische praktijk

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Dr. Niels Elbert

Onder de naam DARE-NL, dat staat voor ‘Dutch platform for cancer-specific ATMP research’, is in september 2022 een gedurfd samenwerkingsverband van start gegaan dat gericht is op het wegnemen van knelpunten in de ontwikkeling, implementatie en toepassing van cel- en gentherapie. Doel van deze ambitieuze samenwerking is om de toegang tot cel- en gentherapie voor patiënten te versnellen. DARE-NL gunt zichzelf 5 jaar om tot een duurzame landelijke infrastructuur te komen. Hoog tijd om samen met projectleider en tumorimmunoloog Trudy Straetemans (UMC Utrecht) tussentijds de balans op te maken.

Lees verder

Interview met dr. Marjon Cnossen over gepersonaliseerde zorg voor patiënten met een erfelijke stollingsstoornis

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Dr. Niels Elbert

Erfelijke stollingsstoornissen kunnen zich verschillend uiten bij patiënten met dezelfde diagnose, maar het is onduidelijk waarom. Het NWO-NWA SYMPHONY-consortium onderzoekt welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen, met als doel: een behandeling op maat voor elke patiënt met een erfelijke stollingsstoornis tegen aanvaardbare kosten. Kinderarts-hematoloog en hoofdonderzoeker Marjon Cnossen (Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam) vertelt over het belang van SYMPHONY en welke mijlpalen zijn bereikt sinds de kick-off in 2019. “We zijn zeker op de goede weg, maar er is nog een hoop te doen.”

Lees verder

Nieuwe behandeling voor ernstige bloedziekten goedgekeurd in Europa

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Dr. Niels Elbert

Onlangs heeft het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) een nieuw geneesmiddel – exagamglogene autotemcel – goedgekeurd voorde behandeling van patiënten met transfusie-afhankelijke β-thalassemie of ernstige sikkelcelziekte. Deze gen-’editing’-therapie bestaat uit CD34+-cellen die ex vivo zijn bewerkt met behulp van de Nobelprijs-winnende technologie die gebruikmaakt van ‘clustered regularly interspaced short palindromic repeats’ (CRISPR) en het CRISPR-geassocieerd eiwit 9 (Cas9), een ingenieus bacterieel immuunsysteem tegen virussen. In dit artikel worden de onderzoeksresultaten beschreven op basis waarvan exagamglogene autotemcel voorwaardelijk is toegelaten tot de Europese markt.

Lees verder

Is een robot beter in bloed prikken dan een mens?

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Dr. Niels Elbert

Bedrijfsprocessen worden meer en meer geautomatiseerd om de efficiëntie te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de kosten te verlagen. Steeds vaker gebeurt dit met behulp van artificial intelligence (AI). Deze systeemtechnologie verandert onze samenleving en de zorg vormt daarop geen uitzondering. In sommige ziekenhuizen in China is het al zover: geen verpleegkundige, maar een robot die bloed prikt. Ook in verschillende Nederlandse ziekenhuizen worden testen uitgevoerd met autonome bloedafname. Maar hoe werkt zo’n prikrobot en welke resultaten worden ermee behaald?

Lees verder

5-JAARS UPDATE VAN ZUMA-1 EN AXICABTAGENE CILOLEUCEL BIJ DLBCL IN DE PRAKTIJK

NTVH - 2023, nummer Special, juni 2023

Dr. Niels Elbert

Dankzij de snelle opmars van gepersonaliseerde behandelingen met T-cellen met chimere antigeenreceptoren (CAR), waaronder axicabtagene ciloleucel, is in de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt in de behandeling van patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker.1–3 Recentelijk zijn de 5-jaarsresultaten van de ZUMA-1-studie gepubliceerd, die de effectiviteit van axicabtagene ciloleucel bij patiënten met een refractair grootcellig B-cellymfoom ondersteunen.4 Maar wat betekenen deze resultaten voor de klinische praktijk in Nederland?

Lees verder

TOEVOEGING VAN GEMTUZUMAB OZOGAMICINE AAN INTENSIEVE CHEMOTHERAPIE BIJ NPM1-GEMUTEERDE ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

NTVH - 2023, nummer Special, juni 2023

Dr. Niels Elbert

NPM1-gemuteerde acute myeloïde leukemie (AML) is gerelateerd aan een hoge mate van CD33-expressie en een intermediair cytogenetisch risico. Eerder liet een subgroepanalyse van gegevens uit de ALFA-0701-studie zien dat behandeling met het antilichaam-geneesmiddelconjugaat gemtuzumab ozogamicine een gunstig effect heeft bij patiënten met NPM1-gemuteerde AML, maar het aantal patiënten was te klein om harde conclusies te trekken. AMLSG 09-09 is de eerste gerandomiseerde studie die specifiek is uitgevoerd bij patiënten met NPM1-gemuteerde AML. Onlangs werden de definitieve resultaten van deze multicentrische, gerandomiseerde ‘open-label’-fase III-studie gepubliceerd in The Lancet Haematology.

Lees verder