Articles

TWEEDELIJNS BEHANDELOPTIE BIJ R/R DLBCL MET TAFASITAMAB EN LENALIDOMIDE LANGDURIG EFFECTIEF EN GOED VERDRAGEN

NTVH - 2023, nummer Special, juni 2023

Drs. Diede Smeets , drs. Peter van Rijn

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is het meest voorkomende subtype van non- Hodgkin lymfoom en is ieder jaar verantwoordelijk voor 25-45% van de nieuwe patiënten.1 De eerstelijnsbehandeling bestaat uit rituximab met cyclofosfamide, doxorubicine, prednison en vincristine (R-CHOP).2 Ongeveer 35-40% van de patiënten is echter refractair of heeft een recidief na een initiële respons op deze behandeling.3 Effectieve en verdraagbare behandelopties voor deze recidiverende/refractaire (R/R) groep zijn beperkt, met name voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie (ASCT).2,3 De mediane algehele overleving voor deze groep is 6-12 maanden.2 De analyse van de 5-jaars resultaten van de fase II-studie L-MIND laat zien dat de combinatie van tafasitamab plus lenalidomide een nieuwe effectieve therapeutische optie biedt bij patiënten met R/R DLBCL, die niet in aanmerking komen voor ASCT.

Lees verder

KLINISCHE SCENARIO’S BIJ RECIDIEF, REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2023, nummer Special, juni 2023

Drs. Diede Smeets

Er is geruime keuze wat betreft behandelingen voor recidief, refractair multipel myeloom (RRMM), maar welke behandeling optimaal is voor een specifieke patiënt is afhankelijk van het klinische scenario.1 Immuunmodulerende middelen (‘immunomodulating drugs’, IMiD’s) zoals thalidomide, lenalidomide (LEN) en pomalidomide (POM) hebben een brede biologische activiteit, waarbij meerdere signaleringscascades betrokken zijn.2-4 Behandeling met proteasoomremmers (‘proteasome inhibitors’, PI’s) zoals bortezomib (BOR), carfilzomib (CAR) en ixazomib (IXA) zorgt voor de opstapeling van foutief gevouwen eiwitten in cellen, waarna de cellen in apoptose gaan.1 Daarnaast zijn monoklonale antilichamen beschikbaar, gericht op ofwel CD38, zoals daratumumab (DARA) en isatuximab (ISA), ofwel op SLAM7, zoals elotuzumab (ELO).1 Chemotherapie wordt ingezet in combinatie met andere middelen, zoals in de DT-PACE en CyBorD-behandelregimes.1 Daarnaast wordt het cytostaticum melfalan gebruikt als conditioneringsbehandeling voorafgaand aan allogene stamceltransplantatie (aSCT).1,5 Venetoclax (VEN) is effectief gebleken bij de behandeling van patiënten met een t(11:14)-mutatie, maar is op dit moment binnen de EU alleen goedgekeurd voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) en acute myeloïde leukemie (AML).6 Selinexor (SEL) kan worden gecombineerd met DEX en eventueel BOR.7 Daarnaast zijn er behandelingen beschikbaar die zich richten op T-cellen, zoals de CAR-T-celtherapieën idecabtagene vicleucel en ciltacabtagene autoleucel en BITE-therapie.8,9 In Figuur 1 zijn de farmacologische werkingsmechanismen van deze RRMM-behandelingen geïllustreerd.

Lees verder

INFECTIEBESTRIJDING BIJ HEMATO-ONCOLOGISCHE AANDOENINGEN

NTVH - 2023, nummer Special, juni 2023

Drs. Diede Smeets

In de e-learning ‘Supportive care in de hematologie’ worden de preventie en behandeling van recidiverende infecties bij patiënten met hemato-oncologische aandoeningen besproken.* In gesprek met vier Nederlandse experts op het gebied van interne geneeskunde, hematologie, immunologie en infectieziekten komen klinische ervaringen, stellingen en casussen aan bod. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwe RIVM-richtlijn ‘Vaccinatie bij hematologische aandoeningen’ en de inzet van immunoglobulinesuppletietherapie (Ig-suppletie) ter bestrijding van infecties bij patiënten met hematologische maligniteiten.

Lees verder

EDITOR’S PICK: CHRONISCHE MYELOMONOCYTISCHE LEUKEMIE

NTVH - 2023, nummer Special, juni 2023

Drs. Diede Smeets

Deze editie gaat over chronische myelomonocytische leukemie en kwam tot stand met medewerking van dr. Maarten Corsten, hematoloog bij Meander MC. Artikelen over onder andere diagnostisering middels een monocyten-assay, prognose, classificatie, behandeling met decitabine, allogene stamceltransplantatie en venetoclax komen aan bod.

Lees verder

EDITOR’S PICK: ACUTE LYMFATISCHE LEUKEMIE

NTVH - 2023, nummer Special, juni 2023

Drs. Diede Smeets

Deze editie gaat over acute lymfatische leukemie en kwam tot stand met medewerking van dr. Anita Rijneveld (internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam). Artikelen over onder andere CAR-T-celtherapie, behandeling met blinatumomab en inotuzumab ozogamicine komen aan bod.

Lees verder

EDITOR’S PICK: SIKKELCELZIEKTE

NTVH - 2023, nummer Special, juni 2023

Drs. Diede Smeets

Deze editie gaat over sikkelcelziekte en kwam tot stand met medewerking van dr. Anita Rijneveld (internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam). Artikelen over onder andere gentherapie, allogene stamceltransplantatie, behandeling en preventie van vaso-occlusieve crises, trombose en antistolling komen aan bod.

Lees verder

GENTHERAPIE VOOR HEMOFILIEPATIËNTEN IN 12 STAPPEN

NTVH - 2023, nummer Special Gentherapie & Hemofilie, mei 2023

Drs. Diede Smeets , Drs. Robin van Amersfoort

Tijdens het EAHAD 2023-congres presenteerde verpleegkundig specialist Greta Mulders (Erasmus MC Rotterdam) haar poster over de behandeling van hemofiliepatiënten met gentherapie. In dit project wordt uiteengezet welke stappen doorlopen worden in het zorgtraject, waarbij de nadruk ligt op het perspectief en de rol van verpleegkundigen bij deze behandeling.1 Mulders deelde daarnaast in een interview haar ervaringen met gentherapie bij hemofiliepatiënten.

Lees verder