Het veld van hematologie is volop in beweging. In deze speciale uitgave, samengesteld door de uitgever van het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie, worden de meest recente ontwikkelingen van het afgelopen jaar belicht.

Op het gebied van chronische lymfatische leukemie lichten prof. dr. Arnon Kater en prof. dr. Ton Langerak de impact van immunogenetica toe, terwijl dr. Lidwine Tick bespreekt hoe eHealth binnen dit ziektebeeld ingezet kan worden om de patiënt te ondersteunen. Er wordt daarnaast een overzicht geschetst van doelgerichte middelen bij FLT3-gemuteerde acute myeloïde leukemie en van de opties na het falen van tweede generatie tyrosinekinaseremmers bij chronische myeloïde leukemie.

Voor laag-risico myelodysplastisch syndroom en bèta-thalassemie wordt besproken hoe de transfusielast verminderd kan worden. Prof. dr. Pieter Sonneveld spreekt over combinatietherapieën in de recidiefsetting bij multipel myeloom. Van CAR-T-cellen is inmiddels uit klinische studies bekend dat ze effectief ingezet te kunnen worden bij onder andere B-celmaligniteiten, maar hoe is deze effectiviteit in de ‘real world’ en wat komt er kijken bij de productie van CAR-T-cellen? Tot slot wordt aandacht besteed aan de zeldzame aandoening de idiopathische ziekte van Castleman en hoe deze vroegtijdig herkend kan worden.

Kortom, deze special biedt een mooi overzicht van diverse ontwikkelingen die momenteel spelen binnen de hematologie, waarvan sommigen verder worden toegelicht door experts uit het veld. Dit kan de dagelijkse klinische praktijk in de komende tijd mogelijk gaan veranderen voor u en uw patiënten.

Wij wensen u veel leesplezier!