Speciaal mondwater maakt tandartsbezoek veiliger voor gebruikers antistollingsmiddelen

september 2019 Beter Leven Eline Feenstra

Wie vitamine-K antagonisten gebruikt als antistollingsmiddel, kan baat hebben bij mondwater met Tranexaminezuur. Gebruik van dit mondwater na een tandartsbezoek, vermindert bloedingen na verwijdering van een tand of kies of kleine operaties.

Patiënten die vitamine-K antagonisten of directe orale antistollingsmiddelen gebruiken, hebben een verhoogde kans op bloedingen na kleine ingrepen bij de tandarts. Toch is het niet wenselijk om gebruik van het middel af te bouwen. Dit kan namelijk een groot risico op stolselvorming in de bloedvaten (trombo-embolie) met zich meebrengen.

Dr. Karen van Galen van Universiteit Utrecht heeft recent een systematisch review gepubliceerd in de Cochrane database, waarin zij aantoont dat mondwater met het antifibrionolyticum Tranexaminezuur veilig gebruikt kan worden bij kleine ingrepen om het bloeden te onderdrukken. Gebruik van het mondwater laat een significante vermindering in bloedingen zien in vergelijking tot een placebogroep.

Twee trials

In totaal werden er 253 patiënten onderzocht die en vitamine-K behandeling ondergingen. Zij werden gevolgd voor 7 dagen. Twee trials vergeleken het gebruik van Tranexaminezuur met een placebogroep en twee andere trials vergeleken het Tranexaminezuur met andere middelen om het bloeden te stoppen, zoals hechtingen en een gelatinespons.

De trials die Tranexaminezuur met een placebo vergeleken, lieten een significante afname zien in het risico op bloedingen bij gebruik van Tranexaminezuur (risicoverschil=-0,25). De trials die het middel vergeleken met de hechtingen en gelatinespons lieten geen significant verschil zien.

Door de lage hoeveelheid trials, het geringe aantal patiënten in de groepen en de verschillen in behandelwijze kan er nog geen definitieve conclusie uit de resultaten getrokken worden volgens de onderzoekers. Wel is het middel veilig in gebruik en kan het mogelijk een oplossing bieden voor patiënten die vitamine-K antagonisten gebruiken en naar de tandarts gaan.

Bron
1. Engelen ET et al. Antifibrinolytic therapy for preventing oral bleeding in people on anticoagulants undergoing minor oral surgery or dental extractions. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jul 2;7:CD012293.