Preventieve toediening antistollingsmiddel verlaagt tromboserisico kankerpatiënten

september 2019 Geneesmiddelen Eline Feenstra

Kankerpatiënten met een hoog risico op veneuze trombo-embolie (VTE), die profylactisch behandeld worden met het nieuwe antistollingsmiddel Rivaroxaban, lopen minder kans op VTE. Dat is de uitkomst van een Amerikaans onderzoek uit Seattle, waarvan de resultaten recent werden gepresenteerd in het New England Journal of Medicine.

Dat kankerpatiënten meer kans hebben op VTE was al langer bekend. Normaliter krijgen patiënten pas bij het eerste teken van trombose de gebruikelijke antistollingsmiddelen, maar die hebben een negatief effect op de werking van kankermedicijnen. Daarnaast brengen ze een hogere kans op bloedingen met zich mee en vereisen ze regelmatige bloedafname ter controle.

Voor het onderzoek werden 841 patiënten –gemiddelde leeftijd: 62- geselecteerd die ofwel een solide tumor of een lymfoom hadden, en een Khorana risico score (een puntensysteem dat bepaalt hoe groot het risico op een VTE is) van twee of meer, die net aan een kankerbehandeling waren begonnen. Geen van de patiënten had op dat moment last van trombose. De patiënten kregen 10 milligram Rivaroxaban of een placebo gedurende 180 dagen, met elke acht weken een screening op VTE.

Na de 180 dagen bleek dat van de Rivaroxaban-groep 6% te maken had gehad met een vorm van trombose, tegen 8,8% in de placebogroep. Maar analyse van de data over de interventieperiode, gemeten vanaf de eerste toediening van het antistollingsmiddel tot twee dagen na de laatste toediening ervan, laat zien dat 2,6% van de Rivaroxaban-gebruikers trombose kregen, tegen 6,4% van de placebogebruikers. Wel ging het middel gepaard met een hoger risico op bloedingen: in de Rivaroxaban-groep kreeg 2% een ernstige bloeding (waarbij een patiënt zelfs overleed), tegenover 1% uit de placebogroep.

Een soortgelijke trial, maar dan met het middel Apixaban, liet soortgelijke cijfers zien. Of de voorgeschreven behandelwijze wordt aangepast, en een kankerpatiënt voorafgaand aan chemotherapie als profylaxe antistollingsmiddelen voorgeschreven worden hangt af van het VTE risico, en het risico op ernstige bloedingen. Lyman verwacht meer data uit nieuwe data-analyses en klinische trials.

Bron
1. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1814630