Geen link orale antistollingsmiddelen en hersenbloedingen

september 2019 Medisch onderzoek Eline Feenstra

In patiënten met primaire breintumoren of breinmetastases lijkt er geen verband te zijn tussen het gebruik van direct werkende orale anticoagulantia (antistollingsmiddelen) en het ontstaan van intracraniale bloedingen, volgens het Journal of Thrombosis and Haemostasis (1).

Er is steeds meer belangstelling voor het gebruik van orale anticoagulantia in patiënten met kanker, maar er was tot dusver weinig bekend over de veiligheid met betrekking tot het risico op intracraniale bloedingen. Het retrospectieve onderzoek van Dr. Brian J. Carney van het Beth Israel Deaconess Medical Center en de Harvard Medical School laat zien dat direct werkende orale anticoagulantia veilig zijn in gebruik bij patiënten met breintumoren. Bovendien lijken orale anticoagulantia in glioompatiënten zelfs beter te werken dan heparine, een veelgebruikt geïnjecteerd antistollingsmiddel.

Intracraniale bloedingen

Dr. Carney en zijn collega’s onderzochten de incidentie van intracraniale bloedingen in patiënten met primaire breintumoren of breinmetastases na het gebruik van anticoagulantia of een heparinemiddel. Geen van de patiënten met primaire breintumoren in combinatie met een anticoagulantiabehandeling vertoonde intracraniale bloedingen binnen 12 maanden na de behandeling. Dit was echter niet het geval bij de heparine-behandelde patiënten: in maar liefst 36,8 procent van de patiënten ontstonden bloedingen, waarvan de helft ernstig.

De enige intracraniale bloedingen na behandeling met orale anticoagulantia ontstonden 21 maanden na start van de behandeling. Bovendien waren deze bloedingen kleiner dan bij de heparine-behandelde groep.

Meer onderzoek

Maar volgens Dr. Carney is er meer onderzoek nodig. Bij retrospectieve studies kan er sprake zijn van selectiebias. Een gerandomiseerd klinisch onderzoek is nodig om het relatieve voordeel te bepalen van orale anticoagulantia in vergelijking tot heparine. Toch zal het niet makkelijk zijn om hier genoeg deelnemers voor te vinden. Door de effectieve werking van orale anticoagulantia en de makkelijke manier van toedienen, heeft dit voor patiënten toch vaak de voorkeur.

Bron
1. Carney BJ, Uhlmann EJ, Puligandla M et al. Intracranial hemorrhage with direct oral anticoagulants in patients with brain tumors (2019) JTH, 17:72-76