Pesticiden hebben slechte invloed op diffuus grootcellig B-cellymfoom

september 2019 Beter Leven Eline Feenstra

Blootstelling aan pesticiden heeft een nadelig effect op patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DGBCL), een vorm van Non-Hodgkin lymfoom met een agressief verloop. Deze resultaten zijn recent online gepubliceerd in JAMA Network Open (1).

Pesticiden worden op grote schaal gebruikt in onder andere de agrarische sector. Er blijken echter onvermoede risico’s aan het gebruik van bepaalde middelen te kleven. DGBCL patiënten die in contact zijn geweest met pesticiden tijdens de uitoefening van hun beroep, laten een slechtere overleving zien. Bovendien lijkt deze groep patiënten minder goed te reageren op de behandeling.

Verandering cel

Dr. Pascale Fabbro-Peray en zijn collega’s van de Universiteit van Nîmes (Frankrijk) vermoedden dat langdurige blootstelling aan pesticiden veranderingen op celniveau teweeg kan brengen, waardoor de cellen minder goed reageren op chemotherapie. Om dit te onderzoeken zijn zij een retrospectieve studie gestart, waarbij gekeken is naar 244 DGBCL patiënten. Van deze groep patiënten was 27,4% blootgesteld aan pesticiden op de werkvloer, variërend van werkzaamheden in de landbouw tot schoonmaakwerkzaamheden.

Verminderde werking

Blootstelling aan pesticiden ging gepaard met een significant verhoogde kans op het falen van de therapie (22,4% in plaats van 11,3%). Bij patiënten werkzaam in de agrarische sector was dit risico zelfs toegenomen van 11,7 naar 29%. De ziektevrije overleving na twee jaar was 82 procent in de niet-blootgestelde groep, in vergelijking tot 70 procent in de pesticiden-blootgestelde groep. Ook hier leek het effect het grootst te zijn in de agrarische sector met een ziektevrije overleving van 56%.

In het huidige onderzoek werd geen onderscheid gemaakt tussen verschillende pesticiden, zoals insecticiden, fungiciden en herbiciden. Vervolgonderzoek zal meer aandacht besteden aan de invloed van afzonderlijke middelen.

Bron
1. Lamure S, Carles C, Aquereburu Q et al. Association of Occupational Pesticide Exposure With Immunochemotherapy Response and Survival Among Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma. JAMA Netw Open. 2019 Apr 5;2(4):e192093.