Nieuwe studie IKNL onthult significante verschillen tussen mannen en vrouwen bij kanker

november 2023 Medisch onderzoek Willem Van Altena

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft de resultaten gepresenteerd van een baanbrekende verkenning naar verschillen tussen mannen en vrouwen bij kanker. Het rapport, ‘Vrouw-manverschillen bij kanker’, geeft inzicht in cruciale aspecten als diagnose, behandeling, overleving, en kwaliteit van leven.

De analyse, gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), PROFIEL en kwaliteitsregistraties van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), wijst op opmerkelijke diagnoseverschillen. Kaposisarcoom, slokdarmkanker, mesothelioom en blaaskanker komen vaker voor bij mannen. Echter, blaaskanker wordt bij vrouwen vaak in een vergevorderd stadium ontdekt, terwijl schildklierkanker juist bij mannen vaker in een vergevorderd stadium wordt gediagnosticeerd.

Systemische therapie

Wat betreft behandeling constateert het rapport dat vrouwen minder vaak systemische therapie krijgen dan mannen, vooral bij melanoom en dikkedarmkanker. Opvallend is dat mannen intensievere behandelingen ondergaan, en dit roept vragen op over de oorzaken van deze verschillen in behandeling.

Overlevingskansen variëren eveneens tussen de seksen, waarbij vrouwen over het algemeen beter overleven dan mannen. Schildklierkanker, myeloïde maligniteiten en huidkanker tonen hogere overlevingscijfers voor vrouwen, maar bij blaaskanker is het juist omgekeerd. Het IKNL-rapport benadrukt de noodzaak van gericht onderzoek om deze verschillen te begrijpen. Betreffende de kwaliteit van leven blijkt dat mannen met bepaalde kankersoorten, zoals colorectale kanker, lymfomen en huidkanker, een betere kwaliteit van leven ervaren tijdens en na de behandeling dan vrouwen met dezelfde diagnoses.

Verdiepend onderzoek

Het IKNL benadrukt de cruciale rol van deze verkenning in de ontwikkeling van meer persoonlijke en effectieve kankerzorg in Nederland. De roep om verdiepend onderzoek en samenwerking met onderzoekers, onderwijsinstellingen, zorgprofessionals, en beleidsmakers klinkt luid. Het streven is gelijke toegang tot gezondheidszorg te waarborgen en, gezien de vastgestelde verschillen tussen mannen en vrouwen, een gedifferentieerde aanpak te ontwikkelen voor gelijke gezondheidsuitkomsten.

Meer informatie

Lees het gehele rapport op de website van IKNL