Lenalidomide na ruim anderhalf jaar uit de ‘sluis’ en in het basispakket

maart 2022 Farmanieuws Willem Van Altena

Met ingang van 1 maart wordt het geneesmiddel lenalidomide definitief toegelaten tot het basispakket. Lenalidomide wordt gebruikt bij de behandeling van multipel myeloom (ziekte van Kahler) en folliculair lymfoom.

Sluis

Het middel was al geruime tijd goedgekeurd voor toelating tot de Europese en Nederlandse markt, maar omdat het om een duur geneesmiddel gaat moest er eerst een zogeheten ‘sluisprocedure’ afgewerkt worden. Tijdens die procedure onderhandelen vertegenwoordigers van het ministerie van VWS met de farmaceut achter gesloten deuren over de uiteindelijke prijsafspraak. Voor lenalidomide duurde dat al sinds 12 juni 2019. Al die tijd kon het middel niet vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed worden. Alleen wanneer lenalidomide onderdeel uitmaakte van therapieën die al eerder goedgekeurd waren voor het basispakket mocht het vergoed worden.

Patent

De toelating van lenalidomide is niet het gevolg van een prijsafspraak, maar van het verlopen van het patent op het medicijn. Dat maakt de weg vrij voor andere geneesmiddelproducenten om hun eigen versie van het middel op de markt te brengen. De verwachting is dat daardoor de prijs van lenalidomide zal dalen, en dat is de voornaamste reden waarom de regering het middel uit de sluis te nemen. Lenalidomide wordt in Nederland op de markt gebracht door Celgene onder de merknaam Revlimid®.

Meer informatie

Lees meer over lenalidomide op de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.