Isala ziekenhuis komt multipel myeloom-patiënten tegemoet met speciale app

augustus 2020 Zorg van de Toekomst Willem Van Altena

Mensen die aan multipel myeloom lijden moeten soms wel tien keer op een dag medicijnen innemen. Voor veel patiënten betekent dat veel extra hoofdbrekens, en dat was reden voor het Zwolse Isala-ziekenhuis om op zoek te gaan naar een oplossing. En die kwam er in de vorm van een app, de MM-app.

Positieve geluiden

De app bevindt zich in een pilotfase waarbij twintig mensen het gebruiken. Tot dusver zijn de patiënten enthousiast. “Van patiënten horen we tot dusver eigenlijk alleen maar positieve geluiden”, weet regieverpleegkundige Karin Kamminga. De MM-app bevat verschillende hulpmiddelen, waarvan de belangrijkste de medicatiemodule is. Hierin kunnen patiënten nauwgezet bijhouden welke medicatie ze hebben ingenomen. “De medicatiemodule helpt hen echt om het overzicht te bewaren.”

“Voor ons als behandelaar blijkt het ook echt een meerwaarde dat wij op de achtergrond kunnen meekijken”, vult internist-hematoloog Paul Geerts aan. “We zien wat en hoe veel iemand op een bepaalde dag heeft ingenomen. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als iemand bijwerkingen heeft van een medicijn en die benoemt in een consult.”

Vragenlijst

Naast de medicatiemodule zijn er nog meer functies aan de app toegevoegd die patiënten én zorgverleners ondersteunen. Als voorbereiding op een consult kunnen patiënten bijvoorbeeld al via de app laten weten waar ze vragen over hebben. Zodoende kan de arts zich voorbereiden op dat onderwerp, en dat bespaart tijd tijdens het consult. Ook wordt patiënten gevraagd om een week voordat ze hun arts spreken een vragenlijst in te vullen. Soms komen daar antwoorden uit naar voren die een alarmbel bij de zorgverleners laat afgaan, en zij nemen dan zelf contact met de patiënt op. Karin Kamminga: “Waarschijnlijk had geen van deze mensen uit zichzelf gebeld en dat had negatieve effecten op de behandeling kunnen hebben.”

Ook kunnen patiënten door middel van de app rechtstreeks berichtjes uitwisselen met hun behandelaar. Iets, dat ook de specialisten waardevol vinden, stelt Geerts. “Het lijntje tussen patiënt en hulpverlener is korter en dat werkt voor beiden heel prettig.”

Medicatietrouw

Later dit jaar moet er een grote gerandomiseerde studie verricht worden waarbij de app bij een groep patiënten wel wordt ingezet, en bij de andere niet. Dat moet duidelijk maken of de app daadwerkelijk meerwaarde heeft. Apotheker Job Eijsink: “We willen in dit onderzoek onder meer medicatietrouw meten, omdat de medicatiemodule nieuw is en in geen van de andere bestaande apps zit. We verwachten dat de app het mensen veel makkelijker maakt om medicatie op de juiste manier in te nemen en dit moet uiteindelijk ook z’n effect op de overleving van patiënten aantonen, dat moeten we gaan ondervinden.”

Het is de bedoeling dat de app uiteindelijk bij elke nieuwe gediagnosticeerde multipel myeloom patiënt ingezet wordt. Ook wordt er al nagedacht over het koppelen van de app aan elektronische patiëntendossier. Uiteindelijk moet de app niet exclusief voor Isala en haar patiënten blijven, maar beschikbaar komen voor meerdere ziekenhuizen, en alle multipel myeloom patiënten in het land.

Meer informatie
Lees hier het persbericht van het Isala Ziekenhuis over de MM-app.