Inkomen vier jaar na diagnose multipel myeloom gemiddeld bijna gehalveerd

april 2024 Medisch onderzoek Willem Van Altena

Mensen met multipel myeloom (ook bekend als ziekte van Kahler) blijken na hun behandeling vaak moeite te hebben om weer volledig aan het werk te kunnen. Een onderzoek door wetenschappers van Erasmus MC onder leiding van Christine Bennink hebben vastgesteld dat mensen met multipel myeloom vier jaar na hun diagnose gemiddeld een inkomensdaling uit werk van 45 procent ervaren. Dit terwijl de ziekte doorgaans goed behandeld kan worden, en een volledige terugkeer naar het werk na de behandeling zeer wel tot de mogelijkheden behoort.

Een multipel myeloombehandeling bestaat doorgaans uit enkele maanden chemotherapie, gevolgd door een autologe stamceltransplantatie. Het zijn veeleisende, langdurige behandelingen die veel van de patiënt vergen. Veel patiënten verliezen hun baan als gevolg van de ziekte, de behandeling en de nasleep ervan.

Arbeidsproductieve leeftijd

Hoewel multipel myeloom doorgaans oudere patiënten treft, wordt de diagnose in een op de drie gevallen bij iemand gesteld die nog in de arbeidsproductieve leeftijd verkeert. Daarnaast neemt de overleving van multipel myeloom toe door nieuwe en effectieve behandelingen.

In de studie werden alleen mensen met multipel myeloom bestudeerd, maar volgens onderzoeksleider Bennink doen zich vergelijkbare problemen met terugkeer naar werk voor bij andere hematologische aandoeningen. Door IKNL-gegevens aan data over inkomen en arbeid van het CBS voor en na de diagnose te koppelen kwam Bennink tot de constatering dat een multipel myeloompatiënt er op het algemeen 45% op achteruitgaat qua inkomen.

Vermoeidheid

Bennink adviseert multipel myeloompatiënten om zelf het contact met het werk warm te houden en te zorgen dat men niet vergeten wordt. Maar ze wijst er ook op dat niet elke ex-patiënt weer 100% aan het werk kan. Soms kan er sprake zijn van langdurige vermoeidheid, of andere problemen zoals wervelinzakking. Daarnaast bestaat bij verschillende hematologische kankers, waaronder multipel myeloom, het risico dat de ziekte terugkeert. Het gesprek aangaan met de werkgever ziet Bennink als een essentiële stap.

Referentie

C. Bennink , M. Brink , S.F.A. Duijts et al. Hoe veranderen inkomen en werk na de diagnose multipel myeloom? NTVH, februari 2024.