Hemofiliebehandelaars zien obesitas als onderschatte bedreiging voor patiënt

mei 2020 Opinie Willem Van Altena

Volgens artsen gespecialiseerd in de behandeling van hemofiliepatiënten is obesitas een bedreiging voor de gezondheid van hun patiënten. Mensen met hemofilie die kampen met ernstig overgewicht hebben meer kans op gewrichtsklachten en andere gezondheidsproblemen. Dat is de uitkomst uit een opinieonderzoek onder 105 medische professionals die zich met hemofilie bezighouden. Het onderzoek vond plaats in de Verenigde Staten, en onlangs verscheen er een artikel over in vakblad Haemophilia.

De enquête had de titel ACTION-TO-HOPE meegekregen van de onderzoekers onder leiding van dr. Michael Wang van de universiteit van Colorado (V.S.), wat staat voor Awareness, Care and Treatment In Obesity maNagement to inform Haemophilia Obesity Patient Empowerment. De vragenlijst werd ingevuld door 105 hemofiliebehandelaars in centra verspreid over de hele Verenigde Staten, verdeeld over 39 kinderhematologen, 10 hematologen, 27 verpleegkundigen, 22 fysiotherapeuten en 17 sociaal werkers.

De ondervraagden geven aan dat 48% van de patiënten te veel weegt en dat 25% zelfs aan obesitas lijdt. Toch bespreekt minder dan 60% van de respondenten de gevaren van obesitas met hun patiënten. De meeste behandelaars berekenen bijvoorbeeld BMI van hun –vaak jonge- patiënten, maar slechts 24% deelt het resultaat mee aan de patiënten of hun ouders.

Verklaringen

De belangrijkste verklaringen voor het overgewicht en de obesitas zijn volgens de artsen te grote porties en een onevenwichtige voeding (89%), onvoldoende lichaamsbeweging (88%), overvoeding (86%) en te veel tijd doorbrengen voor een scherm (83%). De adviezen laten zich raden: de respondenten adviseren meer lichaamsbeweging (67%) en gezondere eetgewoontes (55%).

Het blijkt ook zo te zijn dat veel hemofiliepatiënten geen verband zien tussen hun overgewicht en de ernst van hun symptomen. Ook is duidelijk dat hemofiliepatiënten met overgewicht moeite hebben met afvallen: slechts 15% van de patiënten heeft gedurende de afgelopen 12 maanden geprobeerd gewicht kwijt te raken. Een van de voornaamste redenen die aangevoerd worden door de artsen (72% van hen) is dat hemofiliepatiënten bang zijn voor fysieke activiteiten vanwege het risico op bloedingen.

Samenwerking

De ondervraagden vinden dat een betere samenwerking nodig is tussen centra voor behandeling van hemofilie en experts op gebied van obesitas, zoals diëtisten. Zij kunnen samen met de patiënt een gewichtsbeheersingsstrategie opzetten die ertoe leidt dat zwaarlijvige hemofiliepatiënten afvallen en op een gezonder gewicht blijven. Daarnaast spreken de respondenten uit dat het ontbreekt aan opleiding en documentatie over het belang van gewichtsbeheersing bij hemofilie.

Bron
1. Lees hier het oorspronkelijke artikel in het vakblad Haemophilia.