Gezonde levensstijl verkleint kans op veneuze trombo-embolie

december 2019 Beter Leven Willem Van Altena

Veneuze trombo-embolie (VTE) is een algemeen voorkomende aandoening met een sterke genetische component. Ongezonde lifestyle keuzes kunnen het risico op VTE verhogen, maar het is niet bekend of een gezonde lifestyle het VTE-risico verlaagt bij mensen die genetisch gezien tot de risicogroep behoren. De Amerikaanse hematoloog Christina Evans, MPH, MD van de universiteit van Pennsylvania analyseerde data van ruim 9.000 personen uit die categorie, en stelt vast dat een gezonde levensstijl het risico op VTE inderdaad verlaagt. Deze maand werd de studie gepresenteerd op het ASH-congres in Orlando, Florida.

Risicofactoren

De Amerikaanse hartstichting wijst 7 voornaamste risicofactoren aan als het gaat om cardiovasculaire gezondheid, een programma dat ‘Life’s Simple 7’ (LS7) genoemd wordt. Evans en haar team bestudeerden in hoeverre navolging van deze 7 regels het VTE-risico verlaagde bij mensen die genetisch gezien een hoog risico op de aandoening hebben. Daarvoor werden ruim 9.000 proefpersonen van middelbare leeftijd gevolgd uit de ARIC-studie, een cohort van 15,792 mensen dat al vanaf 1987 gevolgd wordt.

De zeven leefstijl-aspecten waar de Amerikaanse hartstichting op wijst zijn: gezonder eten, meer bewegen, een gezond gewicht, letten op bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol, en als laatste: stoppen met roken. (Meer informatie op de site van de American Heart Association.)

De risicoscore werd bepaald op basis van vijf genetische kenmerken die met VTE geassocieerd worden, zoals het hebben van een andere bloedgroep dan O. Alle proefpersonen waren bovendien blank omdat VTE op basis van genetische aanleg alleen in deze bevolkingsgroep aantoonbaar is.

Obesitas

Gedurende bijna 23 jaar waren er 466 VTE-incidenten bij de 9.000 proefpersonen. Mensen die laag scoorden op de LS7-ladder vertoonden een hogere incidentie van VTE dan mensen die juist in optimale hartgezondheid verkeerden (5,7% tegen 3,9%). De LS7 component die het meeste VTE-risico met zich meebrengt is obesitas. Mensen met een hoog VTE-risico, maar wel een gezond gewicht hebben 45% minder kans op VTE dan mensen uit dezelfde risicogroep die wel lijden aan obesitas.

Een gezonde leefstijl verlaagt volgens de onderzoekers bij iedereen het risico op VTE, zelfs bij mensen die genetisch gezien een grotere kans op de aandoening hebben. Vervolgstudies moeten uitmaken in hoeverre verandering van leefstijl bijdraagt aan verlaging van de kans op VTE bij patiënten die in de risicogroep vallen, zoals leden van families waar trombofilie voorkomt.

Bron
1. ASH annual meeting.