MULTIPEL MYELOOM

ISATUXIMAB-CARFILZOMIB-DEXAMETHASON: RECENTE OS-UPDATE

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

dr. W. Nanhoe

In de fase III-studie IKEMA werd het anti-CD38 monoklonale antilichaam isatuximab in combinatie met carfilzomib-dexamethason (Isa-Kd) vergeleken met alleen Kd bij patiënten met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom (RRMM) na 1–3 eerdere behandellijnen.1 Na een mediane follow-up van 20,7 maanden bleek de progressievrije overleving significant verbeterd met Isa-Kd vergeleken met Kd. Een vooraf gespecificeerde follow-upanalyse van de IKEMA-studie werd uitgevoerd na een mediane follow-up van 44,0 maanden, waarbij onder andere werd gekeken naar progressievrije overleving en minimale restziekte.2 Onlangs is ook data over de algehele overleving bekendgemaakt na een nog langere follow-up van 56,6 maanden.3

Lees verder

NIEUWE RESULTATEN MET CAR T-CELTHERAPIE BIJ RECIDIEF/REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Drs. M. Huijsmans , Drs. P. van Rijn

CAR T-celtherapie is de laatste jaren in opkomst als nieuwe behandelstrategie bij hematologische aandoeningen. Momenteel zijn twee anti-BCMA CAR T-celbehandelingen goedgekeurd voor de behandeling van recidief refractair multipel myeloom. Over beide behandelingen werden tijdens het EHA congres van dit jaar nieuwe studieresultaten gepresenteerd door dr. Krina Patel (MD Anderson Cancer Center, University of Texas, VS) en prof. dr. Hermann Einsele (Würzburg University Hospital, Duitsland).1,2

Lees verder

EDITOR’S PICK: MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

No authors

In de Editor’s Pick maakt de NTVH-literatuurcommissie een selectie van klinisch relevante literatuur van de laatste jaren met betrekking tot een bepaalde hematologische aandoening. Zo bent u in één oogopslag op de hoogte van deze niet te missen recente literatuur.

Lees verder