APPS, WEARABLES EN E-HEALTH

Interview met dr. Jeroen Janssen over het (inter)nationale succes van de innovatieve HematologyApp

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Vashendriya Hira , Willem van Altena , Erma van Zanten

‘En dan pakken we de app van Jeroen erbij…’

Dr. Jeroen Janssen is werkzaam aan Radboudumc als internist-hematoloog. In januari 2017, toen hij nog werkzaam was aan Amsterdam UMC locatie VUmc, lanceerde hij met zijn Stichting Apps for Care and Science de HematologyApp, een door hem bedacht digitaal hulpmiddel dat uitsluitend bedoeld is voor hematologen en andere medische professionals. De Hematology App biedt een enorme hoeveelheid hematologie-gerelateerde inhoud met risicocalculatoren, diagnostische criteria, differentiële diagnostische lijsten, officiële richtlijnen, een uitgebreide morfologieatlas voor beenmerg en perifeer bloed en een trial tool, die klinische studies in kaart brengt. Die inhoud wordt bovendien voortdurend up-to-date gehouden.

De HematologyApp– de naam is niet voor niets in het Engels –blijkt ook internationaal aan te slaan. Sinds 2019 bestaat de app in een internationale variant waarin de gebruiker kiest welke nationale versie er geïnstalleerd moet worden. Vervolgens krijgt de gebruiker die nationale versie in de eigen taal, en – nog belangrijker- met de eigen richtlijnen van het betreffende land. Ook de trial tool laat alleen de studies zien die voor het land van keuze relevant zijn. Gebruikers krijgen notificaties betreffende de status van de verschillende studies toegestuurd om alertheid voor de studies hoog te houden.

Al met al is de HematologyApp één van de meest spraakmakende en succesvolle zorginnovaties in het veld van de hematologie. Hoog tijd om bij te praten met de bedenker van de app, dr. Jeroen Janssen.

Lees verder

Interview met verpleegkundig onderzoeker Job Leenen over telemonitoring met behulp van slimme pleisters

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Willem van Altena

‘Ik verwacht dat telemonitoring de gehele zorgketen gaat ondersteunen’

Eén van de belangrijkste innovaties op het gebied van de gezondheidszorg is de opkomst van wearables, kleine draagbare sensoren die allerlei lichaamsfuncties monitoren. Continue monitoring van vitale functies (CMVF) kan mogelijk dankzij draagbare en draadloze sensoren een stuk gemakkelijker en prettiger verlopen voor zowel patiënt als verpleegkundige. Dankzij continue monitoring is het mogelijk om trends te visualiseren en te analyseren, en klinische achteruitgang vroegtijdig te signaleren. Bij Isala in Zwolle voerde verpleegkundig onderzoeker Job Leenen gedurende 4 jaar meerdere studies uit naar de inzet van slimme pleisters bij CMVF-monitoring. In september 2023 promoveerde Leenen aan Universiteit Utrecht op dit onderwerp. Wij interviewden Leenen over zijn ervaringen met slimme pleisters in Isala.

Lees verder

Interview met internist-hematoloog Paul Geerts, regieverpleegkundige Karin Kamminga en ziekenhuis-apotheker in opleiding Job Eijsink over de de e-coach MM-app

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Willem van Altena

‘Patiënten vinden het prettig dat ze op ieder moment van de dag een bericht kunnen sturen.’

Bij het Zwolse/Meppelse ziekenhuis Isala is een pilotstudie (de ITUMM-studie1) gaande naar de meerwaarde van een app, getiteld ‘e-coach MM’ voor mensen met multipel myeloom. De bedoeling van de studie is om uit te vinden of de app patiënten kan helpen hun medicatietrouw te verbeteren. Multipel myeloom is een hematologische aandoening waarbij de behandeling zeer veel medicatie vereist die op wisselende momenten ingenomen moet worden. Voor veel patiënten en hun mantelzorgers is het geen sinecure om zich aan het complexe medicatieschema te houden. De pilot is een samenwerking tussen afdelingen Klinische Farmacie en Oncologisch Centrum van het Isala, Connected Care Centrum, app-ontwikkelaar Sananet en farmaceut Amgen. De studie sluit in juli van dit jaar, waarna de resultaten volgen.

Het team achter de ITUMM-studie in Isala: internist-hematoloog Paul Geerts, regieverpleegkundige Karin Kamminga en ziekenhuisapotheker Job Eijsink.

Wij spraken met internist-hematoloog Paul Geerts, regieverpleegkundige Karin Kamminga en ziekenhuis-apotheker in opleiding Job Eijsink over de ervaringen met de e-coach MM maar ook over de problemen die zich voordeden, en welke leerpunten er uit het project meegenomen kunnen worden.

Lees verder