ALL EN AML

Imetelstat effectief bij transfusieafhankelijke patiënten met LR MDS zonder del(5q) recidiverend/refractair op erytropoëse-stimulerende middelen

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Uwe Platzbecker

Bij patiënten met een laag risico myelodysplastisch syndroom die afhankelijk zijn van transfusies met rode bloedcellen bestaat een behoefte aan nieuwe behandelingen na het falen van erytropoëse-stimulerende middelen. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Uwe Platzbecker (Leipzig University Hospital, Leipzig, Duitsland) de resultaten van de fase III-studie IMerge, die aantonen dat imetelstat bij deze patiënten kan leiden tot langdurige transfusieonafhankelijkheid.1

Lees verder

Directe vergelijking van luspatercept en epoëtine alfa voor de behandeling van anemie bij EPO-naïeve, transfusieafhankelijke patiënten met LR-MDS

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

dr. Matteo Giovanni Della Porta

Transfusie-afhankelijke patiënten met een laag risico myelodysplastisch syndroom hebben te maken met: chronische anemie, verhoogde morbiditeit, ijzeroverbelasting en een slechte algehele overleving. Tijdens EHA 2023 presenteerde dr. Matteo Giovanni Della Porta (Cancer Center Irccs Humanitas Research Hospital, Milaan, Italië) de interim-analyse van de fase III-studie COMMANDS, waarin luspatercept wordt vergeleken met epoëtine alfa bij patiënten met een laag risico myelodysplastisch syndroom, die niet eerder waren behandeld met erytropoëtine-stimulerende middelen.1,2

Lees verder

Onderhoudsbehandeling met gilteritinib na transplantatie alleen zinvol bij 3-gemuteerde AML met MRD

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Mark Levis

Patiënten met acute myeloïde leukemie en een interne tandemduplicatie-mutatie van FLT3 hebben een hoog recidiefrisico. Om dit risico na stamceltransplantatie te verminderen, krijgen patiënten vaak een onderhoudsbehandeling met een FLT3-remmer. In de MORPHO-studie is onderzocht of FLT3-remmer gilteritinib effectief is als onderhoudsbehandeling na stamceltransplantatie bij deze patiënten en welke patiënten daarvan dan het meeste baat zullen hebben. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Mark Levis (Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten) de resultaten van de MORPHO-studie.1

Lees verder

CAR-T-celtherapie bij jonge patiënten met ALL en recidief na stamceltransplantatie

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Peter Bader

Hoogrisicopatiënten met acute lymfatische leukemie die na een allogene stamceltransplantatie een recidief krijgen, hebben een zeer slechte prognose. Een tweede stamceltransplantatie kan van waarde zijn, maar gaat gepaard met een hoog risico op een tweede recidief of overlijden door de behandeling. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Peter Bader (Goethe Universiteit, Frankfurt, Duitsland) de resultaten van een Europese retrospectieve ‘real-world’-studie, waarin het effect van CD19-gerichte CAR-T-celtherapie werd onderzocht bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie, die na een stamceltransplantatie een recidief hadden ontwikkeld.1

Lees verder

PhALLCON: directe vergelijking tussen ponatinib en imatinib bij nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Elias Jabbour

Van meerdere onderzoeken zijn veelbelovende resultaten gerapporteerd over percentages van negatieve minimale restziekte en overleving met ponatinib in combinatie met chemotherapie of chemotherapievrije regimes. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Elias Jabbour (University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Verenigde Staten) de resultaten van de fase III-studie PhALLCON, waarin ponatinib en imatinib in combinatie met chemotherapie met een gereduceerde intensiteit direct werden vergeleken bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met Philadelphia-chromosoom positieve acute lymfatische leukemie.1

Lees verder