Transfusie-afhankelijke patiënten met een laag risico myelodysplastisch syndroom hebben te maken met: chronische anemie, verhoogde morbiditeit, ijzeroverbelasting en een slechte algehele overleving. Tijdens EHA 2023 presenteerde dr. Matteo Giovanni Della Porta (Cancer Center Irccs Humanitas Research Hospital, Milaan, Italië) de interim-analyse van de fase III-studie COMMANDS, waarin luspatercept wordt vergeleken met epoëtine alfa bij patiënten met een laag risico myelodysplastisch syndroom, die niet eerder waren behandeld met erytropoëtine-stimulerende middelen.1,2