Patiënten met acute myeloïde leukemie en een interne tandemduplicatie-mutatie van FLT3 hebben een hoog recidiefrisico. Om dit risico na stamceltransplantatie te verminderen, krijgen patiënten vaak een onderhoudsbehandeling met een FLT3-remmer. In de MORPHO-studie is onderzocht of FLT3-remmer gilteritinib effectief is als onderhoudsbehandeling na stamceltransplantatie bij deze patiënten en welke patiënten daarvan dan het meeste baat zullen hebben. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Mark Levis (Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten) de resultaten van de MORPHO-studie.1