AI IN DE HEMATOLOGISCHE ZORG

Interview met hoogleraar Ivana Išgum over de inzet van AI in het (Nederlandse) zorglandschap

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Willem van Altena

‘We moeten data gebruiken die representatief is voor de klinische praktijk’

Ivana Išgum is sinds 1 september 2019 hoogleraar AI en Medical Imaging aan de universiteit van Amsterdam. Het onderzoek van Ivana Išgum en haar onderzoeksgroep in het Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam richt zich op de ontwikkeling van algoritmen voor kwantitatieve analyse van medische beelden om automatische diagnose en prognose van patiënten mogelijk te maken, voornamelijk toegepast op hart- en vaatziekten.

Lees verder

Interview met aios Steef Kurstjens over de opkomst van de chatbot als digitale collega in het ziekenhuis

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Willem van Altena

Steef Kurstjens is aios klinische chemie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Onlangs publiceerde hij samen met Hidde ten Berg, aios en collega’s van de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) en interne geneeskunde, een onderzoek naar de manier waarop AI-taalmodellen een rol kunnen spelen bij de ondersteuning van diagnostische processen in de gezondheidszorg. Daartoe werd specifiek het diagnostische vermogen van AI-tekstgenerator ChatGPT onderzocht bij ondermeer hemoglobinopathie. Wij interviewden Steef Kurstjens over de opkomst van de chatbot als digitale collega in het ziekenhuis.

Lees verder

Nieuwe toepassingen van AI in de hematologie

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Dr. Niels Elbert

Hematologie is een data-intensief specialisme met een sterke behoefte aan verbeterde werkprocessen en geavanceerde methoden om diagnostiek en behandeling te optimaliseren. Daarnaast vraagt de grote diversiteit aan hematologische patiënten om innovatieve oplossingen gericht op het individu. Artificial intelligence (AI) kan hierbij een belangrijke rol spelen. Tijdens ASH 2023 dat plaatsvond in San Diego waren tientallen posters, presentaties en zelfs een speciale sessie gewijd aan succesvolle en veelbelovende toepassingen van AI in de hematologie. Lees hier een greep uit de hoogtepunten.

Lees verder