‘We moeten data gebruiken die representatief is voor de klinische praktijk’

Ivana Išgum is sinds 1 september 2019 hoogleraar AI en Medical Imaging aan de universiteit van Amsterdam. Het onderzoek van Ivana Išgum en haar onderzoeksgroep in het Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam richt zich op de ontwikkeling van algoritmen voor kwantitatieve analyse van medische beelden om automatische diagnose en prognose van patiënten mogelijk te maken, voornamelijk toegepast op hart- en vaatziekten.