Steef Kurstjens is aios klinische chemie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Onlangs publiceerde hij samen met Hidde ten Berg, aios en collega’s van de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) en interne geneeskunde, een onderzoek naar de manier waarop AI-taalmodellen een rol kunnen spelen bij de ondersteuning van diagnostische processen in de gezondheidszorg. Daartoe werd specifiek het diagnostische vermogen van AI-tekstgenerator ChatGPT onderzocht bij ondermeer hemoglobinopathie. Wij interviewden Steef Kurstjens over de opkomst van de chatbot als digitale collega in het ziekenhuis.