prof. dr. R.E.G. Schutgens

Artikelen:

Uitgesproken coagulopathie en hoog risico op trombotische complicaties bij COVID-19; onderzoek is nodig!

1 augustus 2020

INLEIDING

In december 2019 werd voor het eerst een pneumonie veroorzaakt door een onbekend virus beschreven. Het virus kreeg de naam ‘Severe Acute Respiratory Syndrome Corona-Virus-2’ (SARS-CoV-2) en de ziekte de naam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).1 Van de patiënten met COVID-19 wordt 5–10% opgenomen op de intens… Lees verder »

Verworven hemofilie A

1 januari 2019

INLEIDING

Verworven hemofilie A (‘acquired hemophilia A’; AHA) is een zeldzame auto-immuunaandoening die wordt gekenmerkt door de vorming van autoantistoffen tegen endogeen factor VIII (FVIII). Als gevolg hiervan ontstaat een ernstige bloedingsneiging. Deze is voornamelijk mucocutaan, maar spierbloedingen, gastro-intestinale bloedin… Lees verder »

Gewrichtsschade ten gevolge van hemofilie

1 september 2018

INLEIDING

Hemofilie is een ernstige erfelijke bloedingsziekte die wordt veroorzaakt door een tekort aan factor VIII (hemofilie A) of factor IX (hemofilie B). Klinisch wordt de ziekte gekenmerkt door bovenmatig bloeden na een trauma of ingreep, en in geval van ernstige hemofilie (factor VIII/IX <1%) kunnen ‘spontane’ bloedingen optre… Lees verder »

Uw diagnose?

1 september 2018

CASUS

Een 23-jarige man heeft vanaf zijn geboorte hemolytische anemie. Aanvankelijk werd dit geduid als Diamond-Blackfananemie waarvoor behandeling met prednison. Een jaar na geboorte werd de diagnose congenitale elliptocytose gesteld waarvoor frequente transfusies. Patiënt werd nu naar onze polikliniek verwezen met de vraag of een spl… Lees verder »

RBIN: zeldzame bloedingsstoornissen in Nederland

30 juli 2017

INLEIDING

De zeldzame bloedingsstoornissen (deficiënties van fibrinogeen, factor II, V, VII, X, XI, XIII, factor V en VIII gecombineerd, α2-antiplasmine of ‘plasminogen activator inhibitor 1’) hebben over het algemeen een autosomaal recessief overervingspatroon. Deze aandoeningen vormen een klein gedeelte van alle erfelijke bloedi… Lees verder »

Diagnostiek bij hemolytische anemie

1 maart 2017

INLEIDING

Tot recent waren de therapeutische mogelijkheden voor de behandeling van de meeste vormen van hemolytische anemie beperkt. In de laatste jaren is echter het aantal geneesmiddelen voor de behandeling van diverse vormen van verworven en aangeboren hemolytische anemie sterk toegenomen. Ook voor relatief zeldzame vormen van hemoly… Lees verder »

Nieuwe ‘designerdrugs’ in de behandeling van hemofilie A

1 maart 2017

INLEIDING

De geschiedenis van de erfelijke bloedingsziekte hemofilie gaat ver terug. De eerste beschrijvingen van deze aandoening dateren waarschijnlijk uit de tweede eeuw na Christus, waarbij in het Joodse geschrift de Talmoed beschreven stond dat de derde zoon van een moeder niet besneden hoefde te worden als zijn beide broers … Lees verder »

Congenitale trombocytopathie: huidige diagnostiek en toekomstperspectief

1 december 2016

Inleiding

Trombocytopathie is een stoornis in de primaire hemostase, waarbij de functie van de aanwezige trombocyten verminderd is. Er kan sprake zijn van een gestoorde adhesie, activatie, secretie of aggregatie van de trombocyten (zie Figuur 1). De meest bekende vormen gaan gepaard met afwijkingen in receptoren op de celmembraan… Lees verder »

Het effect van herhaaldelijke intra-arteriële infusie van mononucleaire beenmergcellen bij patiënten met niet-revasculariseerbare ischemie van het been: gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde JUVENTAS-studie

1 oktober 2015

Inleiding

Ernstige ischemie van de onderste ledematen als gevolg van vergevorderd perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is geassocieerd met een slechte kwaliteit van leven, hoge behandelingskosten, slechte prognose met betrekking tot het behoud van het aangedane been, hoog risico op cardiovasculaire morbiditeit en een beperkte levensverwa… Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

1 juni 2014

Inleiding

Hemofilie is een X-gebonden recessieve aandoening en wordt veroorzaakt door mutaties die resulteren in een deficiëntie van stollingsfactor VIII (hemofilie A) of factor IX (hemofilie B).1 In Nederland zijn ongeveer 1.600 patiënten met hemofilie; bij ongeveer 85% is sprake van hemofilie A.2 De ernst van d… Lees verder »

Het VISTA-onderzoek: effectiviteit en veiligheid van het gebruik van een predictiemodel voor het bepalen van de optimale duur van antistolling na een spontane veneuze trombose

1 juni 2013

Achtergrond

Patiënten met een spontane veneuze trombo-embolie (VTE) - diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie - die 6 maanden worden behandeld met vitamine- K-antagonisten (VKA) hebben een kans van 30-40% op een recidief VTE binnen 5 jaar na het staken van de VKA.1 Bij een recidief VTE is veelal antistolling voor onbepaa… Lees verder »

Zeldzame hereditaire enzymstoornissen van de rode bloedcel

1 maart 2013

Inleiding

Klinisch relevante enzymstoornissen van de rode bloedcel resulteren in hereditaire non-sferocytaire hemolytische anemie (HNSHA). Een dergelijke stoornis moet worden vermoed bij patiënten met een persisterende niet-immuungemedieerde normocytaire hemolytische anemie, waarbij afwijkingen aan het hemoglobine zijn uitgesloten, er … Lees verder »

Behandeling en preventie van trombose en ischemische aandoeningen bij hemofilie

1 maart 2012

Inleiding

Sinds het op grote schaal beschikbaar komen van stollingsfactorconcentraten voor de behandeling van hemofilie, is de levensverwachting voor patiënten met hemofilie, die niet geïnfecteerd zijn met hepatitis C of hiv, in de westerse wereld toegenomen van 30 jaar tot meer dan 70 jaar.1,2 Met het toenemen van de leeft… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.