dr. R.A.P. Raymakers

Artikelen:

Agressief B-cel non-hodgkinlymfoom tijdens gebruik van ruxolitinib voor myelofibrose

1 september 2021

INLEIDING

Ruxolitinib is een Janus-kinase 1/2 (JAK1/2)-remmer die wordt gebruikt in de behandeling van BCR-ABL-negatieve myeloproliferatieve ziekten (MPN). Het geneesmiddel werd in 2012 toegelaten door de ‘European Medicines Agency’ voor de behandeling van myelofibrose (MF)-gerelateerde klachten en splenomegalie (bij primaire MF of … Lees verder »

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van verworven aplastische anemie bij volwassenen

1 februari 2020

INLEIDING

Verworven aplastische anemie is een zeldzaam ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een hypocellulair beenmerg en pancytopenie. De belangrijkste oorzaken van overlijden bij onbehandelde patiënten of patiënten met refractaire ziekte zijn infectieuze complicaties of bloedingen. Bij de meerderheid van de patiënten met verworven… Lees verder »

Hematologische respons en overleving in twee opeenvolgende Nederlandse patiëntcohorten met AL-amyloïdose gediagnosticeerd tussen 2008–2016

1 september 2019

INLEIDING

Bij patiënten met lichteketen-amyloïdose (AL-amyloïdose) produceert een vaak kleine populatie maligne plasmacellen monoklonale vrije lichte ketens (VLK). Deze eiwitten kunnen soms aggregeren tot amyloïdfibrillen, neerslaan in organen en zo leiden tot orgaandisfunctie. De klinische manifestaties van AL-amyloïdose hangen af… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn Primaire Myelofibrose 2019

1 juli 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn Primaire Myelofibrose (PMF), als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN), dateerde uit 2014 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er nieuwe risicoclassificaties die behulpzaam zi… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn Essentiële trombocytemie 2019

1 mei 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn Essentiële trombocytemie (ET) als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) dateerde uit 2011 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er wijzigingen in het therapeutische beleid. Lees verder »

Achtergronden bij de polycythemia vera (PV)-richtlijn 2019

1 april 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn polycythemia vera (PV) als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) dateerde uit 2011 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er wijzigingen in het therapeutische beleid.1 Lees verder »

Microcytaire anemie door aangeboren aandoeningen van de ijzerstofwisseling of de heemsynthese

1 juni 2016

Inleiding

Microcytaire anemie wordt veroorzaakt door verminderde hemoglobinesynthese in de erytroïde voorlopercellen. De meest voorkomende oorzaak van microcytaire anemie is verminderde ijzerbeschikbaarheid voor de erytropoëse door systemisch ijzertekort. Daarnaast leidt ook verminderde globinesynthese zoals bij α- en β-thalassemie … Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom

1 september 2015

Inleiding

De afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het prognosticeren en nog meer in de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). De HOVON CLL-werkgroep initieert klinische studies (afgelopen jaren 6 studies), maar formuleert ook de Nederlandse richtlijn omtrent diagnostiek en behandeling van… Lees verder »

MURANO-studie: venetoclax voor patiënten met recidief of refractaire CLL

1 april 2015

Inleiding

De behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) is de afgelopen jaren drastisch aan het veranderen. Voor de eerstelijnsbehandeling is niet alleen de progressievrije overleving, maar ook de totale overleving van zowel fitte patiënten als minder fitte patiënten sterk verbeterd door toevoeging van anti-CD20 monoklonale… Lees verder »

Incidentie van infectie en trombose bij ‘peripherally inserted central catheters’ (PICC's) bij hemato-oncologische patiënten: een retrospectief onderzoek

1 juni 2014

Inleiding

Langdurige centraalveneuze toegang voor meerdere infusen is belangrijk bij de behandeling van hemato-oncologische patiënten. Cytostatica, verschillende geneesmiddelen en intraveneuze voeding kunnen leiden tot endotheelschade en ontsteking, zodat bij voorkeur een vene wordt gebruikt die een grote diameter heeft, zoals de vena … Lees verder »

Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van verworven aplastische anemie bij volwassenen’

1 september 2013

Inleiding

Verworven aplastische anemie is een zeldzaam ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een hypocellulair beenmerg en pancytopenie. Door de lage incidentie van de ziekte (ongeveer 2 per miljoen inwoners per jaar) is er slechts een beperkt aantal gerandomiseerde studies gedaan naar de optimale behandeling van verworven aplastische a… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.