dr. M.R. Schipperus

Artikelen:

Immuuntrombocytopenie (ITP): hoofdpunten uit de richtlijn van 2020 met aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling

1 januari 2021

INLEIDING

Primaire immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) kenmerkt zich door verworven geïsoleerde trombocytopenie (trombocyten <100 x 109/l) zonder een duidelijke onderliggende ziekte of oorzaak voor de trombocytopenie.1 Oorspronkelijk werd verondersteld dat de trombocytopenie bij ITP primair werd veroorzaakt… Lees verder »

ITPBase: de registratie van de effectiviteit en bijwerkingen van behandelingen bij persisterende en chronische ITP-patiënten

1 oktober 2019

INLEIDING

De mogelijkheden voor de behandeling van patiënten met persisterende en chronische immuuntrombopenie (ITP) zijn de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Met name door de introductie van trombopoëtine-receptoragonisten (TPO-RA) zijn de vooruitzichten voor deze patiëntengroep sterk verbeterd. 1,2 Dit neemt echter n… Lees verder »

Helicobacter pylori en immuuntrombocytopenie: de klinische praktijk

1 juli 2019

INLEIDING

Immuuntrombocytopenie (ITP) is een auto-immuunaandoening waarbij door versnelde afbraak met een suboptimale toename van de productie een tekort aan trombocyten ontstaat. De oorzaak van ITP is bij veel patiënten niet te achterhalen. Bij ongeveer 80% van de ITP-patiënten wordt geen onderliggende ziekte gevonden en noemt men di… Lees verder »

De ITP-lever/miltscan: een mogelijke voorspeller van de kans op remissie na splenectomie bij ITP-patiënten

1 oktober 2016

Inleiding

Immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) kenmerkt zich door een verworven geïsoleerde trombocytopenie (trombocyten <100 × 109/l), waarbij geen sprake is van een onderliggend ziektebeeld als oorzaak van de trombocytopenie.1 Naast een verhoogde afbraak van trombocyten gemedieerd door autoantistoffen is … Lees verder »

Hoge dosis imatinib versus hoge dosis imatinib in combinatie met intermediaire dosis cytarabine bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde chronische myeloïde leukemie:

1 april 2014

Inleiding

De introductie van imatinib (Glivec®, Novartis, Basel, Zwitserland) in 2001 bracht een revolutie teweeg in de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML). In de ‘International Randomized Study of Interferon and STI571’ (IRIS) bleek imatinib effectiever vergeleken met de combinatie van interferon-alfa en cytarabine… Lees verder »

Immuungemedieerde trombocytopenie (herziening van de ITP-richtlijn)

1 juni 2013

Inleiding

Primaire immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) kenmerkt zich door een verworven geïsoleerde trombocytopenie (trombocyten <100 &times 109/l) zonder een duidelijke onderliggende ziekte of oorzaak voor de trombocytopenie.1 Oorspronkelijk werd verondersteld dat de trombocytopenie bij ITP primair wer… Lees verder »

‘Evidence-based’ transfusiegeneeskunde in Nederland

1 juli 2012

De balans tussen kosten en baten: de belangrijkste vragen

Centraal in de transfusiegeneeskunde staat het wegen van de voor- en nadelen ervan. Zelfs in extreme omstandigheden waar het nut en de noodzaak van bloedtransfusies duidelijk zijn, is het niet makkelijk een kosten-batenanalyse te maken. Een mooi voorbeeld hiervoor kwam echter uit… Lees verder »

HOVON 109: de effectiviteit en veiligheid van eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie met chloorambucil, rituximab en lenalidomide bij oudere patiënten en patiënten met comorbiditeit; een fase I/II-studie

1 juli 2012

Inleiding

De prevalentie van chronische lymfatische leukemie (CLL) is sterk gerelateerd aan leeftijd. De mediane leeftijd ten tijde van de diagnose is 65 jaar en de incidentie bij personen ouder dan 75 jaar is respectievelijk 19 en 36 per 100.000 voor vrouwen en mannen.1 Vaak zijn patiënten asymptomatisch bij diagnose en kan… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.