dr. M.J.H.A. Kruip

Artikelen:

Uitgesproken coagulopathie en hoog risico op trombotische complicaties bij COVID-19; onderzoek is nodig!

1 augustus 2020

INLEIDING

In december 2019 werd voor het eerst een pneumonie veroorzaakt door een onbekend virus beschreven. Het virus kreeg de naam ‘Severe Acute Respiratory Syndrome Corona-Virus-2’ (SARS-CoV-2) en de ziekte de naam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).1 Van de patiënten met COVID-19 wordt 5–10% opgenomen op de intens… Lees verder »

Trombosedienst in de tijd van de DOAC

1 mei 2020

INLEIDING

Trombosediensten begeleiden sinds de jaren 50 van de vorige eeuw patiënten in het gebruik van de zogenoemde vitamine-K-antagonisten (VKA’s). Patiënten worden door een medisch specialist of huisarts verwezen naar een trombosedienst om daar te worden begeleid bij de voorgeschreven antistollingszorg. Het aantal patiënten dat… Lees verder »

Diagnostiek naar longembolie bij zwangere patiënten

16 maart 2020

ACHTERGROND

Acute longembolie is een van de meest voorkomende oor-zaken van maternale sterfte in de westerse wereld.1–3 Symptomen die optreden bij een acute longembolie tonen veel overlap met fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap, zoals tachycardie, dyspneu of oedeem aan de benen. Gezien het feit dat zwangere … Lees verder »

Vrouwspecifieke bloedingsproblemen bij aangeboren stollingsstoornissen

1 september 2018

INLEIDING

Ongeveer één op de honderd vrouwen heeft een aangeboren stollingsstoornis.1,2 Vrouwen zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Vrouwspecifieke bloedingsproblemen zoals hevig menstrueel bloedverlies (HMB) en postpartumbloedingen komen relatief vaak voor en hebben meestal een obstetrische of gynaecologische oorza… Lees verder »

Nieuwe Nederlandse richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’: consequenties voor de hematologische praktijk

1 januari 2017

INLEIDING

Recent is de nieuwe richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ gepubliceerd (www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrom-botisch_beleid). Deze richtlijn omvat herzieningen van de onderwerpen preventi… Lees verder »

DAVID-studie: perioperatieve combinatiebehandeling van DDAVP met factor VIII-concentraat bij milde hemofilie-A-patiënten

1 september 2016

Inleiding

Hemofilie A is een erfelijke stollingsstoornis, veroorzaakt door een tekort aan stollingsfactor VIII (FVIII). Milde patiënten (FVIII >0,05 IE/ml) hebben een verhoogd risico op bloedingen na een (chirurgisch) trauma. Perioperatieve streefwaarden voor FVIII, beschreven in de richtlijn (zie Tabel 1), zijn gericht op he… Lees verder »

Postpartumbloedingen bij vrouwen met vonwillebrandziekte of hemofiliedraagsters in Nederland

1 maart 2016

Inleiding

Vonwillebrandziekte (VWZ) is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte en wordt veroorzaakt door een kwantitatief (type 1 en 3) of een kwalitatief (type 2) defect van vonwillebrandfactor (VWF).1 Hemofilie A en B zijn X-gebonden bloedingsziekten resulterend in een tekort aan stollingsfactor VIII (FVIII) of stoll… Lees verder »

Klinische betekenis van een subsegmentale longembolie

1 juni 2014

Inleiding

De introductie van multidetector-CT-scanners heeft de radiologische visualisatie van longembolieën aanzienlijk verbeterd en deze methode wordt nu beschouwd als beeldvormend onderzoek van eerste keuze om een diagnose ‘acute longembolie’ aan te tonen dan wel uit te sluiten.1 In vergelijking met eerdere beeldvormi… Lees verder »

Nieuwe orale anticoagulantia in de praktijk

1 december 2013

Inleiding

Eind 2012 is de ‘Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen’ verschenen, geschreven door de werkgroep NOAC's van de wetenschappelijke verenigingen en Orde van Medisch Specialisten op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.