Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

dr. J.L.J.C. Assmann , dr. Y. Sandberg , dr. F. Weerkamp

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 86-jarige man met chronische nierinsufficiëntie en ‘monoclonal gammopathy of unknown significance’ (MGUS; <1 g/l IgGκ) in de voorgeschiedenis presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met koorts, koude rillingen en toenemende vermoeidheidsklachten.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:298–300)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 5, juli 2023

dr. S.M. Snelder , dr. L. Schoonen , dr. Y. Sandberg

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 59-jarige vrouw, bekend met 20 jaar geleden een diepe veneuze trombose (DVT) geluxeerd door immobilisatie, presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp wegens spontane hematomen op de buik en op het linkerbovenbeen.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:241–2)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2021, nummer 8, november 2021

dr. Y. Sandberg , dr. F. Weerkamp , ing. O. Toryal , dr. L. Budel , dr. F.S. Kleijwegt

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:383–4)

Lees verder

CLL17/HOVON500: een multicenter, gerandomiseerd, prospectief, open-label fase 3-onderzoek waarin ibrutinib als monotherapie wordt vergeleken met venetoclax plus obinutuzumab in een vast aantal kuren en met venetoclax plus ibrutinib in een vast aantal kuren bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2021, nummer 7, october 2021

drs. L. van der Straten , dr. M.D. Levin , dr. H.P.J. Visser , dr. E.J.F.M. de Kruijf , dr. E. van der Spek , dr. M. van der Klift , dr. W.E.F.M. Posthuma , dr. D.E. Issa , dr. E.R. van Bladel , dr. J. Schreurs , dr. H.M. van der Straaten , dr. E.M.G. Jacobs , dr. M. Hoogendoorn , drs. L. Hardi , dr. H.R. Koene , dr. M. Oosterveld , dr. Y. Sandberg , dr. N. Durdu-Rayman , dr. R. van der Griend , dr. K. Kleinen , dr. I. Verpoorte , dr. L. Laterveer , dr. S. Kersting , dr. G.D. te Raa , dr. R. Mous , prof. dr. A.P. Kater

SAMENVATTING

De CLL17/HOVON500-studie is ontwikkeld om te be-studeren of een tijdelijke behandeling met venetoclax plus obinutuzumab of met ibrutinib plus venetoclax vergelijkbaar is met de werkzaamheid van ibrutinib-monotherapie als continue therapie met betrek-king tot progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:328-33)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2020, nummer 1, february 2020

drs. C.C.B. Kockerols , ing. O. Toryal , dr. Y. Sandberg

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:42–3)

Lees verder

‘Large granular lymphocyte’ (LGL) leukemie/grootkorrelige lymfocytenleukemie: richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

NTVH - 2019, nummer 7, october 2019

dr. Y. Sandberg , prof. dr. A.W. Langerak , dr. J.K. Doorduijn

SAMENVATTING

De werkgroep chronische lymfatische leukemie (CLL) van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie heeft de richtlijn ‘large granular lymphocyte (LGL) leukemia’ opgesteld. Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering, gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en/of expertof consensus-opinies. In de LGL-leukemierichtlijn wordt een antwoord geformuleerd op de volgende vragen: Welke diagnostiek dient te worden ingezet bij de verdenking op LGL-leukemie? Hoe dienen de diagnostische parameters te worden geïnterpreteerd en wanneer is er een indicatie voor behandeling? Wat is de meest geschikte eerstelijnsbehandeling bij patiënten met LGL-leukemie? Wat zijn de mogelijkheden voor tweede- of derdelijnsbehandeling bij falen op of recidief na eerstelijnstherapie?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:349–356)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2019, nummer 3, april 2019

dr. Y. Sandberg , drs. C.C.B. Kockerols , dr. M.A. den Bakker , ing. O. Toryal

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:139–41)

Lees verder