Articles

Aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van ‘adult’ T-celleukemie/lymfoom

NTVH - jaargang 21, nummer 4, juni 2024

drs. F. Smits , dr. F.S. Kleijwegt , drs. B. van der Zouwen , dr. J.L.H. Kerkhoffs , dr. Y. Sandberg , dr. J. Doorduijn , dr. K. de Heer , prof. dr. A.P. Kater , dr. S. Kersting

SAMENVATTING

‘Adult’-T-celleukemie/lymfoom (ATLL) is een agressieve maar zeldzame T-celmaligniteit die zowel een leukemie als een lymfoom kan veroorzaken. De ziekte wordt gekenmerkt door uitgebreide lymfadenopathie, ernstige hypercalciëmie en betrokkenheid van perifeer bloed. Vanwege de zeldzaamheid van de ziekte en nationale verschillen tussen beschikbaarheid van sommige middelen (zidovudine en mogamulizumab) bestaat er geen internationale consensus voor de behandeling van ATLL. Door middel van systematische literatuuranalyse zetten we de voor de Nederlandse situatie geschikte diagnostiek en behandeling op een rij. Dit is een ‘evidence-based’ benadering voor de behandeling van de verschillende subtypen alsook achtergrondinformatie ter ondersteuning van het management van dit complexe en agressieve ziektebeeld.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:164–70)

Lees verder

Surinaamse vrouw met refractaire hypercalciëmie en ascites

NTVH - jaargang 21, nummer 4, juni 2024

dr. E.C. Coopmans , prof. dr. A.W. Langerak , dr. L.M. Budel , dr. F. Weerkamp , J. Wayet , dr. A. van den Broeke , dr. Y. Sandberg

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een patiënte afkomstig uit Suriname beschreven met ernstige hypercalciëmie in combinatie met lymfadenopathie, splenomegalie, huidafwijkingen, ascites en lymfocytose. Na cytomorfologisch, histopathologisch en immunologisch onderzoek van beenmerg, ascites, perifeer bloed en huidbiopten en met aantonen van humaan T-cellymfotroop virustype 1 (HTLV-1)-seropositiviteit en het klinisch beeld werd de diagnose ‘HTLV-1-geassocieerde acute ‘adult’ T-celleukemie/-lymfoom’ (ATLL) gesteld.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:184–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

dr. J.L.J.C. Assmann , dr. Y. Sandberg , dr. F. Weerkamp

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 86-jarige man met chronische nierinsufficiëntie en ‘monoclonal gammopathy of unknown significance’ (MGUS; <1 g/l IgGκ) in de voorgeschiedenis presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met koorts, koude rillingen en toenemende vermoeidheidsklachten.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:298–300)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 5, juli 2023

dr. S.M. Snelder , dr. L. Schoonen , dr. Y. Sandberg

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 59-jarige vrouw, bekend met 20 jaar geleden een diepe veneuze trombose (DVT) geluxeerd door immobilisatie, presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp wegens spontane hematomen op de buik en op het linkerbovenbeen.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:241–2)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2021, nummer 8, november 2021

dr. Y. Sandberg , dr. F. Weerkamp , ing. O. Toryal , dr. L. Budel , dr. F.S. Kleijwegt

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:383–4)

Lees verder

CLL17/HOVON500: een multicenter, gerandomiseerd, prospectief, open-label fase 3-onderzoek waarin ibrutinib als monotherapie wordt vergeleken met venetoclax plus obinutuzumab in een vast aantal kuren en met venetoclax plus ibrutinib in een vast aantal kuren bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2021, nummer 7, october 2021

drs. L. van der Straten , dr. M.D. Levin , dr. H.P.J. Visser , dr. E.J.F.M. de Kruijf , dr. E. van der Spek , dr. M. van der Klift , dr. W.E.F.M. Posthuma , dr. D.E. Issa , dr. E.R. van Bladel , dr. J. Schreurs , dr. H.M. van der Straaten , dr. E.M.G. Jacobs , dr. M. Hoogendoorn , drs. L. Hardi , dr. H.R. Koene , dr. M. Oosterveld , dr. Y. Sandberg , dr. N. Durdu-Rayman , dr. R. van der Griend , dr. K. Kleinen , dr. I. Verpoorte , dr. L. Laterveer , dr. S. Kersting , dr. G.D. te Raa , dr. R. Mous , prof. dr. A.P. Kater

SAMENVATTING

De CLL17/HOVON500-studie is ontwikkeld om te be-studeren of een tijdelijke behandeling met venetoclax plus obinutuzumab of met ibrutinib plus venetoclax vergelijkbaar is met de werkzaamheid van ibrutinib-monotherapie als continue therapie met betrek-king tot progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:328-33)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2020, nummer 1, february 2020

drs. C.C.B. Kockerols , ing. O. Toryal , dr. Y. Sandberg

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:42–3)

Lees verder