Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 59-jarige vrouw, bekend met 20 jaar geleden een diepe veneuze trombose (DVT) geluxeerd door immobilisatie, presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp wegens spontane hematomen op de buik en op het linkerbovenbeen.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:241–2)