Articles

Geïndividualiseerde asparaginase-behandeling voor kinderen met acute lymfatische leukemie

NTVH - 2020, nummer 6, september 2020

R. Kloos

SAMENVATTING

Op 23 maart 2020 zou Robin Q.H. Kloos aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam promoveren op haar proefschrift ‘Individualized asparaginase therapy for children with acute lymphoblastic leukemia’, onder begeleiding van promotor prof. dr. R. Pieters (Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht) en copromotor dr. I.M. van der Sluis (Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht). Vanwege COVID-19 is de verdediging uitgesteld naar 27 oktober dit jaar. De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:263-5)

Lees verder

Zeldzame hereditaire enzymstoornissen van de rode bloedcel

NTVH - 2013, nummer 2, march 2013

R. Kloos , dr. M.B. Bierings , prof. dr. R.E.G. Schutgens , prof. dr. W.W. van Solinge , dr. R. van Wijk

Samenvatting

Erfelijke enzymstoornissen van de rode bloedcel zijn een heterogene groep aandoeningen die leiden tot hereditaire non-sferocytaire hemolytische anemie (HNSHA). Enzymstoornissen van de glycolyse en het nucleotidenmetabolisme leiden in het algemeen tot een tekort aan metabole energie en een chronische vorm van HNSHA. Enzymstoornissen van de hexosemonofosfaatshunt en het glutathionmetabolisme resulteren in een rode bloedcel die minder goed is beschermd tegen oxidatieve stress. In dit geval is de hemolyse over het algemeen meer acuut van karakter en manifesteert ze zich met name bij gebruik van bepaalde medicijnen, voedingsmiddelen (tuinbonen) of infectie. Hereditaire enzymstoornissen zijn zeldzaam, met uitzondering van glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie, maar tegelijkertijd zeer waarschijnlijk ook ondergediagnosticeerd. Dit overzichtsartikel tracht bij te dragen aan een betere herkenning en detectie van deze groep aandoeningen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:54–64)

Lees verder