Een subcutane injectie van het immuunversterkende middel teclistamab lijkt voor een positieve respons te zorgen in het merendeel van patiënten met recidief of refractoir multipel myeloom. Vorige week presenteerde bij het jaarcongres van de American Society of Hematology (ASH) assistent-hoogleraar Alfred Garfall van de afdeling hemato-oncologie van de Perelman School of Medicine aan de universiteit van Pennsylvania (V.S.) bevindingen uit een fase-I studie. Daaruit bleek dat 74% van 22 patiënten die met teclistamab geïnjecteerd waren een gedeeltelijke respons of beter lieten zien.

Teclistamab is een bispecifiek antilichaam dat T-cellen activeert om multipel myeloom-cellen die B-cel maturatie antigen (BCMA) afscheiden. De fase-I studie uit Pennsylvania omvatte 149 patiënten laat de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel zien van de injecteerbare versie van het middel, zoals die in mei van dit jaar al was vastgesteld voor intraveneuze toediening.

Veelbelovende ontwikkeling

“Voor patiënten met multipel myeloom zijn dit opwindende resultaten”, aldus Garfall. “Dat we nu een middel hebben dat onderhuids geïnjecteerd kan worden, en dat effectief is bij patiënten die behandelresistent geworden zijn, en dat goed wordt verdragen, met vaak langdurige respons is een veelbelovende ontwikkeling.”

De bijwerkingen die patiënten ondervonden kwamen overeen met die van andere immuunversterkende middelen, zowel bij degenen die subcutaan geïnjecteerd werden (n=65) als degenen die het middel intraveneus toegediend kregen (n=84). Cytokine release syndroom (CRS) deed zich voor bij respectievelijk 57 en 54% van de patiënten, meestal een of twee dagen na toediening. Andere bijwerkingen zijn onder meer anemie (55%), neutropenie (57%), trombocytopenie (40%) en leukopenie (28%). Maar, stellen de onderzoekers vast, de meeste bijwerkingen nemen significant af na de eerste twee weken.

Complete respons

Bij de 68 patiënten die met de meest actieve doseringen teclistamab behandeld werden was de responsratio 69%. Bij 59% van hen werd een zeer goede of beter gedeeltelijke respons vastgesteld, en bij 26% werd een complete respons geconstateerd. Volgens de onderzoekers bieden de resultaten hoop voor patiënten met teruggekeerd multipel myeloom, voor wie geen andere behandelingen meer open staan. Hun gemiddelde overleving bedraagt 8 maanden.

Celtherapie

Garfall sluit af met: “Teclistamab heeft een vergelijkbare werking als celtherapie, waarbij T-cellen van een patiënt genetisch gemodificeerd worden om kankercellen op te sporen en te vernietigen. Maar nu kunnen we het immuunsysteem ook stimuleren door middel van een beschikbaar middel dat in 15 minuten toegediend kan worden, in plaats van een celtherapie die weken kost om voor elke patiënt afzonderlijk te ontwikkelen.”

Teclistamab wordt geproduceerd door Janssen Pharmaceuticals, dat ook het onderzoek van dr. Garfall en zijn team ondersteunde.

Referentie

Lees meer over de presentatie die dr. Garfall op 5 december hield tijdens het virtueel gehouden ASH-congres.