Veiligere CAR-T therapie ontwikkeld

februari 2020 Hematotrials Marjolein Haakman-Groot