Welke factoren zijn van invloed op de uitkomst van een tweede CD19-gerichte CAR T-cel-infusie?

september 2020 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra