In deze (Engelse) podcast bespreekt prof. dr. Michel Delforge de uitkomsten met betrekking tot kwaliteit van leven bij patiënten met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom, die in de KarMMa-studie werden behandeld met CAR-T-celtherapie.