De mortaliteit na een stamceltransplantatie lijkt hoger te zijn wanneer er sprake is van een lage diversiteit van de darmmicrobiota. Een studie hierover is onlangs gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

De relatie tussen de microbiota van de darm en de klinische uitkomsten na een allogene hematopoïetische stamceltransplantatie was al eerder onderzocht in single-center studies. Een observationele studie heeft gekeken naar de microbiota-samenstelling van fecale monsters van patiënten uit vier verschillende centra die een stamceltransplantatie hebben ondergaan.

De data werd verkregen door middel van RNA-sequencing. De associatie tussen de diversiteit van microbiota en de mortaliteit werd met behulp van een Cox-analyse onderzocht. De cohorten werden gestratifiseerd naar hoge- en lage-diversiteitgroepen. Bij de analyse van de onafhankelijke cohorten werd het centrum in New York beschouwd als cohort 1; drie centra in Duitsland, Japan en Noord-Carolina vormden samen cohort 2.

Hoge versus lage diversiteit

In totaal werden 8.767 fecale monsters van 1.362 patiënten die een allogene hematopoïetische stamceltransplantatie ondergingen in een van de vier centra geanalyseerd. Er waren patronen te zien die duidden op verstoring van de microbiota, gekenmerkt door verlies van diversiteit.

Een hogere diversiteit aan darmmicrobiota werd geassocieerd met een lager risico op overlijden in de onafhankelijke cohorten. In cohort 1 werden 104 sterfgevallen gerapporteerd onder 354 patiënten in de hoge-diversiteitsgroep versus 136 sterfgevallen onder 350 patiënten in de lage-diversiteitsgroep (HR=0,71 [95% BI= 0,55-0,92]). In cohort 2 waren er 18 sterfgevallen onder 87 patiënten in de groep met hogere diversiteit versus 35 sterfgevallen onder 92 patiënten in de groep met lage diversiteit (HR=0,49 [95% BI= 0,27-0,90]).

Subgroepanalyses identificeerden daarnaast een verband tussen een lagere darmdiversiteit en een hoger risico op overlijden gerelateerd aan de transplantatie en als gevolg van graft-versus-host ziekte. Fecale monsters die reeds vóór de stamceltransplantatie waren verkregen, vertoonden al tekenen van verstoring van het microbioom. Bovendien was een lagere diversiteit vóór transplantatie geassocieerd met een slechtere overleving.

Conclusie

In conclusie bleek een hogere diversiteit aan darmmicrobiota op het moment van de transplantatie geassocieerd te zijn met een lagere mortaliteit bij patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan.

Bron
1. New England Journal of Medicine