Diabetesmedicijn mogelijk effectief in tegengaan graft-versus-host reactie

januari 2021 Wetenschap Willem Van Altena