Een fase I/II-studie met JNJ-4528 CAR-T-celtherapie toont veelbelovende resultaten voor het gebruik van JNJ-4528 bij patiënten met recidiverende/refractaire (R/R) multipel myeloom (MM). Negen maanden na het ontvangen van een enkele infusie JNJ-4528 was het objectieve responspercentage (ORR) 100%.

JNJ-4528 CAR-T-celtherapie

JNJ-4528 is een chimerische antigeenreceptor(CAR-T-)celtherapie die 2 antigenen bevat die aangrijpen op het B-celrijping-antigeen (‘B-cell maturation antigen’, BCMA). In de CARTITUDE-1-studie waarin deze therapie werd onderzocht, ontvingen de MM-patiënten een enkele infusie JNJ-4528 (mediaan 0,73*106 CAR-T cellen / kg). De deelnemers hadden voorafgaande aan de studie al mediaan 5 andere behandellijnen ontvangen (tussen de 3-18).

100% respons

Na een follow-up van 9 maanden werden 29 patiënten geanalyseerd uit het fase Ib-cohort. Bij hen was een objectieve responspercentage (ORR) van 100% zichtbaar. Hierbij vertoonde 22 patiënten (76%) een stringent complete respons (sCR), 6 (21%) een hele goede partiële respons en 1 (3%) een partiële respons. De mediane tijd tot CR was 2 maanden (1-9 maanden) Van de geanalyseerde patiënten vertoonden 26 van de 29 (90%) progressievrije ziekte (PFS), met op 6 maanden na behandeling een PFS van 93%.

Eén patiënt overleed aan het cytokine release syndroom en 1 patiënt aan acute myleoïde leukemie (ongerelateerd aan de behandeling). Daarnaast vertoonde 100% van de patiënten neutropenie (graad 3/4), 69% trombocytopenie (graad 3/4) en 59% leukopenie (graad 3/4). Ook ontwikkelden 27 patiënten (93%) cytokine release syndroom (CRS, 25 van graad 1 of 2, 1 graad 3 en 1 graad 5).  De mediane tijd tot het ontwikkelen van CRS was 7 dagen (2-12). Daarnaast ontwikkelden 4 patiënten behandelingsgerelateerde neurotoxiteit.

De studie zal continueren in de tweede fase die minimaal 2 jaar zal duren.

Bron
1. ASCO 2020