Zorginstituut adviseert opname venetoclax in basispakket bij acute leukemie

november 2021 Geneesmiddelen Willem Van Altena

Het geneesmiddel venetoclax (op de markt gebracht door AbbVie onder de merknaam Venclyxto®) kan worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om een indicatie-uitbreiding waarbij venetoclax wordt ingezet bij de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) in combinatie met een hypomethylerend geneesmiddel. De combinatie wordt toegepast bij AML-patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie.

Zorginstituut Nederland bracht onlangs een gunstig advies uit over toelating van het middel. Dat betekent echter niet dat venetoclax binnenkort al verstrekt kan worden. Omdat het om een vrij kostbaar geneesmiddel gaat moeten er door het Rijk eerst prijsonderhandelingen met de fabrikant gevoerd worden, de zogeheten sluisprocedure.

Venetoclax wordt al vergoed voor verschillende toepassingen bij chronische lymfatische leukemie (CLL). Voor de combinatiebehandelingen met rituximab en obinutuxumab zijn financiële afspraken gemaakt die lopen tot 2027.

AML is een vorm van bloedkanker die ontstaat in het beenmerg. De witte bloedcellen in het beenmerg rijpen niet goed meer en nemen snel in aantal toe, waardoor een patiënt snel ernstig ziek wordt. AML is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen.